Skrin synonym, annat ord för skrin, vad betyder skrin, förklaring, uttal och böjningar av skrin.

Synonymer till skrin

Skrin översättning

Engelska

case, bin, box
jewel case

Hur används ordet skrin

  1. Ordet kontor är bildat av franskans comptoir, med den ursprungliga betydelsen av räknebord. Det franska ordet kommer i sin tur av det latinska computare, beräkna. I svenskan har ordet haft många olika stavningar sedan det på 1500-talet togs i bruk, konthoor, contor, kantor, cuntor, conthoire, comptour och contoir. Under äldre tider har ordet även haft betydelsen av skrin, schatull, kista och kabinettskåp. (wikipedia.org)
  2. I Norden var lås vanliga redan på vikingatiden och de så kallade iriska kopplen finns ristades som betydelsefulla detaljer på dåtidens runstenar. Kistor, dörrar och skrin behövde givetvis också låsas och ett par sådana låstyper som förekom var fallregellåset och trapetslåset, i slutet av vikingatiden kom även bultlåset. (wikipedia.org)
  3. Veden är gulvit, lätt och finporig men samtidigt hård, seg och stark och används bland annat för tillverkning av musikinstrument, skrin, möbler, faner och parkettgolv. Barken kan användas till färgning. Stammens saft är under savstigningen på våren mycket riklig och kan liksom den nordamerikanska sockerlönnens inkokas till socker, vilket man också gjort historiskt i Sverige. Lönnlöv samlades och torkades till djurfoder. (wikipedia.org)
  4. Monstransen har en väldigt genomtänkt design, den vanligaste modellen är den med solstrålar krönt med ett kors. Den är oftast tillverkad för hand i guld eller annan ädelmetall, ibland bara av förgylld metall, och dekorerad med fina detaljer. I solstrålarnas mitt är det runda glaset placerat, genom vilket det heliga sakramentet kan beskådas. Bakom detta glas finns placerad en månskärsformad behållare i glas eller förgylld metall, kallad "luna" (latin ’måne’), där den konsekrerade oblaten/hostian placeras. Denna kan sedan tillsammans med oblaten placeras i en stående pyxis i tabernaklet. I äldre tider var monstransen ibland formad som ett litet skrin av olika form och storlek. (wikipedia.org)
  5. Inom kristenheten nattvardsbröd i form av tunna osyrade kakor. Inom den Romersk-katolska kyrkan kallas brödet istället för hostia. Inom de ortodoxa grenarna av kristenheten används syrat bröd. Denna skillnad var en av flera anledningar till brytningen mellan väst- och östkyrkan på 1000-talet. I en oblatask, förvaras de bröd (oblater) som används vid nattvardsfirandet. Detta skrin och vinkannan är ofta av silver och konstfullt utsmyckade. Oblation, (av senlatinets oblatio ”frambärande”). är termen för församlingens frambärande av offergåvor i gudstjänsten. I nutida kristendom bröd, vin och vatten, men i äldre tid även naturprodukter av annat slag. Jämför offertorium. (wikipedia.org)
  6. Brödet, som kallas oblat, förvaras i protestantiska kyrkor i en oblatask (ett skrin med lock). I katolska kyrkor förvaras i stället den invigda hostian i en ciborium (i äldre tid en behållare med toppig lock, numera ofta på hög fot) eller i små dosor som kallas pyxis. Dessa används när prästen tar med sig oblater för att ge nattvard till församlingsmedlemmar som inte kan ta sig till kyrkan. Oblaten serveras på ett fat som i den västliga kyrkan kallas paten. Ordet kommer ur latinets patena som betyder tallrik. I den grekisk-ortodoxa kyrkan och i orientaliska kyrkor är tallriken försedd med fot och benämns diskos. (wikipedia.org)
  7. Plaketten uppkom i renässansens Italien på 1400-talet, och användes då för att smycka altaruppsatser, tabernakler, skrin, svärdsfästen och annat. Under 1400- och 1500-talen utfördes, i synnerhet i Italien, plaketter av stort värde. (wikipedia.org)
  8. Relikerna förvaras i relikvarium, relikskrin, som ofta är mycket konstfullt utsmyckade. Inte sällan föreställer relikskrinet något som förstärker innehållet, till exempel kan benen från ett helgons arm placeras i ett skrin som ser ut som en juvelbeströdd arm. Vissa relikvarium är utformade med hål så att besökare, eller helgedomens förvaltare, kan föra in ett föremål och på så sätt få en kontaktrelik. (wikipedia.org)
  9. En ursprunglig form av väska är pungen, det vill säga en påse som kan snöras åt upptill och hängas i ett bälte eller dylikt. En annan ursprunglig form är den större kappsäcken och ytterligare ett är schatullet, det vill säga ett skrin som ibland innehåller en inredning för specifika objekt. Historiskt använde kvinnor en så kallad kjolsäck, en påse som sytts fast i ett band vilket fästes runt midjan och doldes under kjolen. De kroppsnära svepande kjolarna som blev moderna efter franska revolutionen kunde inte dölja kjolsäcken varför den nya "väskan", ridikylen som kunde hänga i ett band över armen, blev populär. (wikipedia.org)
  10. Ett skrin är en liten kistliknande förvaringsmöbel, välgjord och vanligen med lock på gångjärn samt ofta låsbar. En liknande låda med löst lock kallas oftast för ask. Ordet skrin förekommer i flera sammansättningar som undrstryker att det som förvaras i skrinet är något värdefullt, till exempel smyckeskrin, kassaskrin och relikskrin, men det finns också vardagligare skrin, som brödskrin och rakskrin. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.