Laserljus Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder laserljus, varianter, uttal och böjningar av laserljus

Laserljus synonym, annat ord för laserljus, vad betyder laserljus, förklaring, uttal och böjningar av laserljus.

Vad betyder och hur uttalas laserljus

Laserljus uttalas laser|ljus och är ett substantiv.

Ordformer av laserljus

Singular

laserljus
obestämd grundform
laserljus
obestämd genitiv
laserljuset
bestämd grundform
laserljusets
bestämd genitiv

Plural

laserljus
obestämd grundform
laserljus
obestämd genitiv
laserljusen
bestämd grundform
laserljusens
bestämd genitiv

Laserljus är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet laserljus

  1. Maiman utförde därför två olika experiment med sina kollegors hjälp som övertygade honom om att det verkligen var laserljus de såg och att det inte var farligt för ögonen. Det första Maiman valde att göra var att mäta längden på ljuspulserna från lasern med en fotodetektor. Vid spontanemission är fluorescenslivslängden från rubin omkring 3 millisekunder. När laserverkan uppnåtts förkortades pulslängden till hundradelar av detta vilket var en stor framgång.
  2. En laser har också liten divergens av det utsända ljuset, eftersom de vägar som ljuset kan komma ut ur lasern begränsas av kaviteten. Därigenom är det möjligt att uppnå en stark fokusering av laserljuset.
  3. En tredje skillnad är att laserljuset är koherent, ljuset ut ur lasern har alltså samma fas. Koherenslängden, det vill säga den sträcka som ljusvågorna ligger väl i fas med varandra, varierar, men ligger oftast på 2-10 gånger laserkällans längd. Det innebär att diodlasrar har koherenslängder på någon millimeter, medan gaslasrar för skolbruk har koherenslängder på någon meter. Lasrar som optimerats med avseende på koherens kan ha koherenslängder på tiotals kilometer. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.