Leda synonym, annat ord för leda, vad betyder leda, förklaring, uttal och böjningar av leda.

Synonymer till leda

Leda översättning

Engelska

boredom
lead, conduct
help a person across the street, where does this road lead?, the meeting led nowhere
lead
lead a meeting
lead
the Swedes were leading 2-1

Hur används ordet leda

  1. Trafikverket har nu tillsatt en särskild projektledare som ska leda arbetet med att planera för hur den aktuella vägsträckan ska byggas om. (svt.se)
  2. Sjukdomen är fortfarande relativt ovanlig, men kan i svåra fall leda till lunginflammation och i undantagsfall även ha dödlig utgång. (svt.se)
  3. Bristande intag av A-vitamin kan bland annat leda till följande åkommor: (wikipedia.org)
  4. Ett allvarligt trauma, till exempel ett mycket hårt slag, på adamsäpplet kan leda till döden genom kvävning om man inte får snabb medicinsk hjälp. (wikipedia.org)
  5. En stor adenoid (adenoidhypertrofi, veg ad) kan orsaka andningsbesvär såsom sömnapné, snarkningar och munandning. Den kan också göra att örontrumpeterna inte kan öppna sig, vilket kan leda till öroninflammation. En stor adenoid kan även orsaka klangförändringar i talet. (wikipedia.org)
  6. Gasol är färglös och tyngre än luft. Den har narkotisk verkan och klassificeras därför som nervgift. Gasen orsakar syrebrist i hjärnan som ofta leder till medvetslöshet och i svåra fall till döden. Inandningen kan också leda till hjärtrytmrubbningar eller skador i hjärnan eller i nervsystemet. (wikipedia.org)
  7. Under upptakten till andra världskriget stod det klart att Sverige skulle riskera en avspärrningssituation som skulle leda till brist på bensin och andra petroleumprodukter, eftersom dessa importerades. (wikipedia.org)
  8. Syftet med de flesta transgena fiskarna som inte är för grundforskning handlar om att öka lönsamheten för odlaren, antingen genom ökad produktion (t.ex. genom snabbare tillväxt, minskad förlust från sjukdomar eller möjlighet att odla i kallare vatten eller nya miljöer), billigare produktion (t.ex. genom att möjliggöra för rovfisk att tillgodogöra sig växtprotein istället för animaliskt protein), eller en förbättrad produkt (t.ex. genom ökat näringsinnehåll). I vissa fall kan detta leda till andra effekter som kan anses mera generellt positiva, som om lax kan matas med växtmaterial istället för vildfångad fisk som ansjovis och sill. En ökad födokonvertering skulle också kunna minska behovet av sk foderfisk och även utsläpp från odling eftersom mer av födan binds i odlingsfiskens kött. Utom i fallet med den ökade tillväxten så är de andra typerna av transgen fisk i tidiga utvecklingsstadier och man har i princip bara lyckats visa att det är möjligt att få en önskad biologisk effekt av den införda transgenen men det återstår ett stort arbete med att ta fram en linje med fisk som uppvisar effekter som är kommersiellt användbara och som kan på ett enkelt sätt föras vidare till nästa generation. (wikipedia.org)
  9. Giftstruma kan uppkomma av flera orsaker. Den vanligaste orsaken är att hela sköldkörteln överproducerar tyroideahormon. Detta kallas Graves sjukdom. Mindre vanligt är att en enskild eller flera knölar i sköldkörteln framkallar en ökad hormonsekretion, vilket kallas knölstruma. Tyreoidit (inflammation i sköldkörteln) kan också leda till giftstruma. Många kliniska tillstånd leder till att sköldkörtelvävnaden ökar produktionen av tyroideahormon, däribland posttraumatisk stress. Det förekommer att personer med anorexia nervosa under viktuppgången vid tillfrisknande har en övergående giftstruma. Sköldkörtelsjukdomar har en ärftlig komponent i det att det i samma familj kan uppkomma olika sådana sjukdomar, och drabbar oftare kvinnor än män. (wikipedia.org)
  10. Flussmedlet har till uppgift att sänka smälttemperaturen och viskositeten hos glaset. Samtidigt minskas dock även glasets motståndskraft, något som kan leda till glassjuka. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.