Ledare synonym, annat ord för ledare, vad betyder ledare, förklaring, uttal och böjningar av ledare.

Synonymer till ledare

Vad betyder och hur uttalas ledare

Ledare uttalas led|are och är ett substantiv -n; pl. ledare, best. pl. ledarna.

Ledare betyder:

Ordformer av ledare

Singular

ledare
obestämd grundform
ledares
obestämd genitiv
ledaren
bestämd grundform
ledarens
bestämd genitiv

Plural

ledare
obestämd grundform
ledares
obestämd genitiv
ledarna
bestämd grundform
ledarnas
bestämd genitiv

Ledare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ledare översättning

Engelska

leader
party leader, political party head
editorial
editorialist
conductor

Hur används ordet ledare

  1. Under åren 1831-1832, upptäckte Michael Faraday den operativa principen för elektromagnetiska generatorer, senare kallad Faradays lag, nämligen att en elektromotorisk kraft alstras i en ledare som omger ett varierande magnetiskt flöde. Han byggde också den första elektromagnetiska generatorn, kallad Faradays skiva, som var en typ av enpolig generator, med hjälp av en kopparskiva som roterar mellan polerna i en hästskomagnet. Denna teknik producerar en svag likspänning. (wikipedia.org)
  2. Renässanskonsten var huvudsakligen officiell konst beställda av påvar, kyrkor och sekulära ledare för inspirera folket med religiösa och moraliska värderingar. Dessa gjordes ofta i stort format för att lätt kunna ses. (wikipedia.org)
  3. Sovjetunionens nye ledare Michail Gorbatjov använde från 1985 glasnost som ett av flera slagord för sin nydanande politik. Gorbatjovs mål med glasnost var att sätta press på de konservativa medlemmar av Sovjetunionens kommunistiska parti, vilka motsatte sig hans strävan att omstrukturera den ryska ekonomin (perestrojkan). Han hoppades att de sovjetiska medborgarna skulle stödja och delta i perestrojkan genom öppenhet, debatt och deltagande inom olika områden. (wikipedia.org)
  4. Pierre de Maupertuis, ledare (wikipedia.org)
  5. Sedan urminnes tider skall man bemöta sin guru med samma respekt som gudarna. "Guru" är även titeln på sikhernas första tio heliga ledare. Alla hinduer har en så kallad guru som ofta spelar stor roll för de tillgivna hinduerna. Guru betyder inte endast lärare utan översätts även som ”tung” från sanskrit vilket påvisar vikten som läggs vid dessa män och kvinnor som erhåller speciella förmågor. En guru har en väldigt utvecklad andlig kapacitet som gör att de kan förmedla och lära ut till sina lärjungar om hur man når moksha, frihet från återfödelse. De lär även ut hur man uppnår ett visst andligt stadium, antingen i detta livet eller i ett annat. (wikipedia.org)
  6. Ett exempel är Egypten som är indelat i 27 administrativa provinser eller "guvernement". Ledaren för ett administrativt område i Egypten utses av landets president och har den reella politiska och ekonomiska makten i området. "Guvernören" utser i sin tur de olika "kommunernas" ledare eller "borgmästare" (engelskans mayor). Även om utnämningen av dessa ska ratificeras av det lokala parlamentet så garanterar landets hierarkiska politiska system att guvernörens vilja styr.[källa behövs] (wikipedia.org)
  7. Hade by finns omnämnt i andra skriftliga källor år 1350, 1401 och 1424 samt under Gustav Vasas återupptagna silverbrytning åren 1549 - 1552. Några namn från Hade: Rikvid, Jakob Larsson, Sevast Svensson på 1400-talet. Namn på ledare under gruvbrytningsepoken: Lasse Dobblare och Knekthövitsman Mats Törne och bönder som fick flytta från Hade: Peder Andersson (fick ta över Kungsgården, Sandviken, (Ovansjö socken), Jöns Persson (till ett Kronohemman i Bärby i Östervåla socken), Staffan Nilsson (får ta över två kyrkohemman i Österfärnebo socken (wikipedia.org)
  8. Under slutet av 1750-talet började partiets nedgång. Sverige var nu inblandad i den franska utrikespolitiken och drogs in i sjuårskriget 1756-63. Det svenska deltagandet (1757-62) har kommit att kallats pommerska kriget. Kriget splittrade Hattpartiet, men eldade oppositionen, och vid riksdagen 1760-62 märktes Hattpartiets försvagade maktställning. En fraktion av partiet, missnöjd med partiets ledning bildade med Carl Fredrik Pechlin som ledare en egen fraktion, kallad lantpartiet. Sedan Pechlin 1761 övergått till hovpartiet upplöstes partibildningen. (wikipedia.org)
  9. 1585-1598: Konflikten mellan katoliker och protestanter utökas av allianser utanför landets gränser. Protestanterna stöder sina trosfränder i Nederländerna som revolterar mot Spanien och katolikerna finner stöd hos Filip II av Spanien. Slaget vid Coutras 20 oktober 1587 åtföljs av Journée des Barricades 12 maj 1588 då kungen Henrik III, som innerligt hatas av katolikerna, tvingas fly Paris. Samma år försöker han göra slut på ligan genom att låta mörda deras ledare, hertigen av Guise och hans bror kardinalen av Lorraine, i Blois. Henrik blir själv mördad följande år av en fanatisk munk som därmed gör Henrik av Navarra, protestanternas ledare, till ny fransk kung. Som Henrik IV tvingas han återta sitt kungadöme från den katolska ligan som vägrar erkänna honom (slaget vid d'Arques 21 september 1589 (wikipedia.org)
  10. I det andliga ståndet representerade prästerna överheten och hade som ansvar att utöva den andliga disciplinen och predika Guds ord. Alla prästens åhörare, oavsett världslig makt, var i detta undersåtar och förväntades hörsamma prästernas ord och försörja dem ekonomiskt. Som ledare av sin församling skulle prästerna föregå med gott föredöme genom att bland annat vara nykter, förståndig, fridsam och fri från penningbegär. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Ledare Synonymer Betyder Uttal

Populärast: