Lidande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lidande, varianter, uttal och böjningar av lidande

Lidande synonym, annat ord för lidande, vad betyder lidande, förklaring, uttal och böjningar av lidande.

Synonymer till lidande

Andra språk

Lidande på Engelska

  • suffering - long-term suffering

Hur används ordet lidande

  1. Abortskildringar är alltid fyllda av skuld, skam, fysiskt och psykiskt lidande, och just därför kan du bli förlåten av samhället. Jag beskrev min abort som en enda stor befrielse, det var det bästa beslutet jag tagit i mitt liv. Det var kontroversiellt, säger Camila Gutiérrez, som fick mängder av hatbrev när boken kom ut. Men jag fick också mail från kvinnor som ville ha hjälp med att göra illegala aborter. (källa)
  2. Vi har en djurskyddslag som säger att djur ska skyddas mot onödigt lidande. Och har en kyckling brutit en vinge, då är det ett onödigt lidande. Det är inte så vi har byggt vår djurhållning i Sverige, och det är inte ett sätt som är acceptabelt, säger Ulrika Lind, veterinär på Livsmedelsverket. (källa)
  3. De flesta större religioner har innehållit ett trossystem för majoriteten av anhängare, och mystiska utläggningar och förklaringsmodeller för en mycket liten andel av de troende som brottas med frågor som exempelvis teodicéproblemet. Exempel på sådana esoteriska läror är exempelvis kabbalan inom judendomen och sufismen inom islam. Gnosticismen har förmodligen uppkommit av liknande skäl, men de exakta omständigheterna är inte kända. Både inom judisk och kristen gnosticism återkommer i många gnostiska skrifter en kreativ omtolkning av Jesaja 45:5, så att den som yttrar orden inte är den högsta gudomen utan en lägre, ond eller okunnig, skapargud, Demiurgen. Birger A. Pearson har därför ansett det sannolikt att judisk och samaritansk gnosticism uppkommit bland annat för att skylla lidande och ondska, inklusive antropomorfa och frånstötande drag i den gammaltestamentliga gudsbilden, på Demiurgen. (källa)
  4. Smak och konsistens är likt kycklingkött. Grodlår är en delikatess med stor efterfrågan, något som har resulterat i att grodpopulationen blivit lidande i länder som Frankrike, Italien och Belgien. Under 1950-talet påbörjades en intensiv import av indisk oxgroda från Indien, men då detta nästan utrotade grodan, infördes 1987 ett exportförbud på arten i Indien. Även i Bangladesh har ett liknande förbud införts. Idag är istället Indonesien största exportland, följt av Kina och Turkiet. Det finns inget givet sätt att tillaga färska grodlår på – de kan kokas och serveras i citronsås, knaperstekas, eller ingå i en frikassé eller soppa. (källa)
  5. Epikuros är historiskt sett hedonismens förfader, i teorins alla dåvarande bemärkelser. Han menade att det som är eftersträvat också är det som är eftersträvansvärt. Han betraktade praktisk vishet som förmågan att på ett korrekt sätt kunna kalkylera mängden njutning och lidande. Dygder och rationell aktivitet härleder sitt värde från njutning och är således endast instrumentellt värdefulla. Epikuros skilde mellan aktiva och stillsamma njutningar och ansåg att de senare är bättre eftersom de varar längre. Distinktionen ska inte ses som synonym till kroppsliga- respektive själsliga njutningar. Även minnen av njutningar är njutningar. Epikuros hedonistiska inställning hör delvis samman med hans radikala empirism, det enda vi har säker kunskap om är våra sensationer och bland dem ingår njutning och lidande. (källa)
  6. Palliativ vård inleds när det konstateras att en sjukdom inte kan botas och kan förväntas leda till döden, exempelvis många former av spridd cancer. I tidigt skede är det fortfarande aktuellt med livsförlängande behandling, exempelvis strålbehandling av dottertumörer. Detta skede kan vara kortvarigt men kan även pågå under en längre tid. I vissa fall kan det exempelvis vara möjligt behandla en spridd cancersjukdom så att individen upprätthåller en god livskvalitet under månader eller år. I sent skede inriktas behandlingen på symtomlindring, exempelvis smärtstillande läkemedelsbehandling. Det kan dock fortfarande vara aktuellt att behandla komplikationer. Exempelvis kan det vara motiverat att en cancerpatient i sent palliativt skede får en antibiotikakur för en infektion. I livets absoluta slutfas utsätts all behandling som inte är behjälplig för den mycket begränsade återstående livslängden. I denna fas avstås ofta från att försöka behandla komplikationer som infektioner eftersom ett förlängt lidande för patienten väger tyngre än en möjlig marginellt utökad livslängd. (källa)
  7. Det viktiga för herrnhutismen är varken rätt lära eller rätt ordning för omvändelsen, utan istället det rätta hjärteförhållande till Jesus. Känslomässiga upplevelser av Kristi lidande och glädjen över försoningen i Kristi blod är centrala. Liksom den äldre pietismen är man inriktad på individen och på förnyelse av de lutherska kyrkorna istället för separatism. (källa)
  8. eller som innebär skuld och skam som leder till att man äter på egen hand. Andra kriterier är en känsla av att vara äcklad eller nedstämd efter hetsätningsepisoden. För att diagnosen hetsätningsstörning skall sättas krävs att minst tre av dessa fem kriterier uppfylls,samtidigt som personen upplever "påtagligt lidande" och att hetsätning förekommer med en viss frekvens. För att uppfylla kriterierna för bulimia nervosa krävs att kompensatoriska beteende förekommer: t.ex. orimlig träningsmängd eller fasta. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.