Lutande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lutande, varianter, uttal och böjningar av lutande

Lutande synonym, annat ord för lutande, vad betyder lutande, förklaring, uttal och böjningar av lutande.

Synonymer till lutande

Andra språk

Lutande på Engelska

 • sloping

Hur används ordet lutande

 1. Gabardin, ett fintrådigt och tättvävt tyg med kypertbindning. Detta ger ett utseende med tydliga, brant lutande diagonalränder. Både bomull och ylle förekommer i gabardin. Varpen kan ibland vara gjord med tvinnat garn. (källa)
 2. Till sin fysionomi liknade garfågeln tordmulen, dess närmsta nu levande släkting, men skilde sig bland annat genom sin större storlek och genom de små tillbakabildade vingarna som resulterade i dess oförmåga att flyga. Garfågeln var 75–85 cm lång och vägde cirka 5 kg. Kroppen var strömlinjeformad. Den hade ett tjockt lager av underhudsfett och skelettet var, till skillnad från de flesta andra fåglars, inte ihåligt. Vingarna var 15 cm långa och de korta vingarna gjorde att garfågeln inte kunde flyga. Å andra sidan var den en mycket god simmare, vilket var viktigt när den jagade. Benen var korta och ansatta långt bak på kroppen. Den hade en mycket grov och lång svartgrå näbb med lutande vertikala räfflor på övre och undre halvan i en spetsig vinkel framåt. Könen var lika i fjäderdräkten. Ovansidan var glänsande svart och undersidan vit. Under sommaren hade den en större vit fläck över respektive öga. Denna fläck ersattes på vintern av ett vitt band mellan ögonen. På sommaren var också strupen svartbrun, men under vintern var strupen vit. Spetsen på armpennorna var också vit. (källa)
 3. Gruvschakt är en avgränsad hålighet i marken, oftast sprängd i berg. Syftet med ett gruvschakt är att komma åt en malm- eller mineralfyndighet. Ett gruvschakt kan vara allt från ett tiotal meter till över tusen meter djupt. Schakt kan vara lodräta eller lutande. Lutande schakt kallas donlägiga. Ovanför gruvschaktet kan en tornliknande byggnad finnas uppförd, en lave eller gruvlave. I laven finns anordningar för transport av materiel, personal och bruten malm. (källa)
 4. En annan viktig skillnad är den mellan kraftigt lutande gröna tak och platta gröna tak. Branta torvtak, vilket är ett traditionellt inslag i många skandinaviska byggnader, tenderar att vara av en enklare konstruktion än platta gröna tak. Detta beror på att takets lutning minskar risken för att vatten tränger igenom takkonstruktion, vilket tillåter att man använder färre tätskikt och dräneringslager. (källa)
 5. Gökuret är utformat som ett litet hus med lutande tak med en inbyggd liten mekanisk fågel som föreställs bo i klockan. Jaktmotiv med gevär och bytesdjur är vanligt förekommande utsmyckningar på klockan. (källa)
 6. Hjärtstock är den vertikala eller svagt lutande axel på ett fartyg eller båt som roderbladet är monterat på. Hjärtstocken går genom centralt vid akterstäven för att gå upp igenom däck i de fall det är en rorkult eller styranordning anordnad ovan däck. På ett större fartyg avslutas hjärtstocken under däck i anslutning till en styrmaskin. Konstruktionen kan se olika ut beroende på vilket fartyg eller båt som avses. (källa)
 7. En hängränna eller takränna, är en svagt lutande ränna vid takfoten för att samla upp och avleda dagvatten från tak. Utan hängränna rinner vattnet över takkanten och kan orsaka skada på husets väggar och grund. Vattnet i hängrännorna rinner till stuprören. (källa)
 8. Kampanil (italienska: campanile) som betyder klocktorn (campana "klocka"), vanligtvis om ett sådant byggt avskilt från men nära en kyrka. En av de mest berömda kampanilerna är kampanilen vid katedralen i Florens (Santa Maria del Fiore), som är 85 meter hög och klädd med vit, grön, och rosa marmor. Giotto ritade kampanilen redan 1334 men tornet slutfördes först 1359, 22 år efter hans död. Andra berömda kampaniler är Lutande tornet i Pisa, och Sankt Markuskampanilen i Venedig som störtade ned 1902 men sedan återuppbyggts. (källa)
 9. Klocktornstypen har ett system av resta stolpar, ofta något lutande samman, på en 4- eller 8-kantig plan. (källa)
 10. Galileo Galilei utförde experiment för att studera fallande kroppar och tog genom sina studier första steget mot en omvälvning av den förhärskande bilden av hur kroppar påverkas av krafter, bland annat hävdade han att tunga och lätta föremål faller lika fort, något som han enligt en välkänd myt ska ha demonstrerat genom att släppa olika tunga föremål från lutande tornet i Pisa. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.