Likaledes Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder likaledes, varianter, uttal och böjningar av likaledes

Likaledes synonym, annat ord för likaledes, vad betyder likaledes, förklaring, uttal och böjningar av likaledes.

Synonym till likaledes

Andra språk

Likaledes på Engelska

  • as well, tillfällighet

Hur används ordet likaledes

  1. Gardinen kan vara längder av tyg som hängs upp vertikalt vid sidan av fönstret med eller utan kappa som hängs upp horisontellt, eller enbart en kappa i övre delen av fönstret. Vanligtvis används en gardinstång för upphängning av gardiner, ofta i anslutning till fönster. Cafégardin är en horisontell kappa i nedre delen och likaledes i övre delen av fönstret samtidigt. (källa)
  2. Hjärtmuskulatur är den muskulaturen som bygger upp hjärtat. Hjärtats väggar består huvudsakligen av ett muskellager - myokardium - omgiven av ett tunt epikardium på hjärtats utsida, och på insidan av kamrar och förmak ett likaledes tunt endokardium. I vänster kammare är myokardiet ungefär 10 mm tjockt, men i höger kammare är det endast 3 mm. Detta beror på att vänster hjärthalva jobbar mot ett högre tryck. (källa)
  3. Katsa (även kallad katsegård och kasse) är ett fast fångstredskap för fisk. Det börjar med ett ledverk ("staket") vinkelrätt utgående från en strand. Ledverket består av en rad i botten tätt nerslagna störar, så tätt att större fiskar ej kan komma emellan. Ledverket avslutas ute i sjön av en bur, likaledes uppbyggd av störar. Buren är försedd med ett mycket litet hål, dit fisken hittar in. En avslutande strut i buren gör att fisken har svårt att hitta ut. (källa)
  4. I svenskan har ordet klottra enligt Svensk Etymologisk Ordbok förekommit sedan 1825. Av verbet klottra blir substantivet klotter. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder "klottra" rita eller skriva slarvigt. Den tidiga betydelsen förefaller bästämma in på barnklotter, det vill säga barns teckningsutveckling under första till tredje levnadsåret. Syftande på en vuxen persons aktiviteter används ordet ibland även i pejorativ bemärkelse. Det i svenskan äldre ordet klotter har i media fått beteckna äldre (eller "sämre") graffiti, och det i svenskan nyare ordet graffiti har likaledes i media fått beteckna nyare (eller "bättre") graffiti. Även det i svenskan ännu nyare ordet "tag" har ibland använts synonymt med "klotter". Ordet betecknar alltså egentligen inte en viss form utan mera en viss värdering. (källa)
  5. Koljan leker under vårvinter till tidig sommar i nordliga vatten (Norra Nordsjön, norra halvan av Norge, kring Färöarna och vid Islands sydkust). Den föregår på 50–100 meters djup, en temperatur på 5–7 grader och hög salthalt i vattnet. Mellan 100 000 och 1 500 000 pelagiska ägg läggs. Larverna, som likaledes är pelagiska i början, kläcks efter 1–3 veckor. Den blir könsmogen vid 3–4 år i södra delen av sitt utbredningsområde, längre norrut kan det ta så mycket som 6–10 år. (källa)
  6. I Norge avskaffades konfiskering av allt löst eller fast gods genom 1814 års grundlag samt konfiskering av viss kvotdel av förbrytarens lösa egendom genom en lag av 1848. I Danmark upphävdes dessa straff 1824, i Finland 1889. Däremot förekom även senare i den nordiska lagstiftningen, liksom inom den nyare rätten i allmänhet, konfiskering av bestämda föremål. Så konfiskerades vid tryckfrihetsbrott den brottsliga skriften, vid lurendrejeri den insmugglade varan, "vid olovlig brännvinsbränning de vid förbrytelsen nyttjade redskapen och det brännvin, som anträffats vid beslagstillfället", o.s.v. I norsk och dansk strafflag fanns en allmän bestämmelse, enligt vilken föremål, som frambragts genom ett brott eller begagnats eller varit ämnade att begagnas för förövandet av en förbrytelse, kunde dömas förbrutna. Likaledes kunde enligt dessa länders strafflagar det genom ett brott vunna utbytet konfiskeras. (källa)
  7. Ett annat likaledes från Andreæs arbeten utgående bekännelseförslag framlades 1576 av de schwabiska teologerna Lucas Osiander och Balthasar Bidenbach, under namn av Maulbrounformeln (efter klostret Maulbronn i Schwaben). På föranstaltande av kurfursten August av Sachsen verkställdes ytterligare nya bearbetningar av dessa båda förslag, först i Torgau 1576 ("Torgauska boken") och slutligen i klostret Bergen vid Magdeburg 1577, i vilket sistnämnda arbete deltog utom Andrese, Chemnitz och Chytraeus teologerna Andreas Musculus, Christopher Cornerus och Nicolaus Selnecker. (källa)
  8. Det första man lär sig i konståkning är bland annat piruett på två ben, köttbullen, slalom, tuppen och flygskär. De sex grundhopp som utförs är toeloop, flip, lutz, salchow, ögel och axel. De tre första är så kallade tåhopp (listade efter svårighetsgrad), med upphopp från skridskospetsen,. De tre sista är skärhopp (likaledes listade efter svårighetsgrad), med upphopp utan skridskospetsen. Av dessa hopp kan man göra enkel (ett varv), dubbel (två varv), trippel (tre varv) och kvadrupel (fyra varv), teoretiskt är även kvintupel (fem varv) inom modern konståkning inom möjligheternas gräns. (källa)
  9. En särskild betydelse som fossil har musselkräftorna, vars skal, som mycket ofta anträffas i sedimentära bergarter, är viktiga ledfossil. Sedan de började uppträda under Karbon har de varit en viktig beståndsdel i allt zooplankton. Likaledes hittas relativt rikliga fossil av havstulpaner (Balanidae) och långhalsar (Lepiidae). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.