Livsnerv Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder livsnerv, varianter, uttal och böjningar av livsnerv

Livsnerv synonym, annat ord för livsnerv, vad betyder livsnerv, förklaring, uttal och böjningar av livsnerv.

Vad betyder och hur uttalas livsnerv

Livsnerv uttalas livs|nerv och är ett substantiv.

Ordformer av livsnerv

Singular

livsnerv
obestämd grundform
livsnervs
obestämd genitiv
livsnerven
bestämd grundform
livsnervens
bestämd genitiv

Plural

livsnerver
obestämd grundform
livsnervers
obestämd genitiv
livsnerverna
bestämd grundform
livsnervernas
bestämd genitiv

Livsnerv är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet livsnerv

  1. Lomma nämns i Knut den heliges gåvobrev under namnet Lumaby år 1085. Skånes kulturella centrum låg på den tiden på Lundaslätten, vars livsnerv var Höje å och de transporter som kunde göras på vattendraget. Via Höje å gick det på den tiden att transportera gods och varor till Uppåkra, Lund, Heddinge (Nuvarande Kyrkheddinge) och Dalby med sin kungsgård. (källa)
  2. Att kraften hos gutarna ej var bruten, visar sig också bland annat därav, att norra tredingens allmoge under en hövding från gården Angelbos i slaget vid Röcklinge backe i Lärbro socken 1313 nära Slite slog kung Birger Magnusson, som med härsmakt sökt tvinga gutarna att gå in på en skatteförhöjning. I intressekampen med staden beträffande bådas livsnerv, handeln, drog emellertid Gotland städse det kortare strået, och slutligen 1399 sökte Visby utverka formligt förbud för all handel ute på landet. Även efter underkastelsen under Magnus Ladulås fortfor Gotland att ha sin egen lag, trots att Magnus Erikssons allmänna landslag utfärdats, och Gotland hade ej representanter vid svenska konungaval eller riksmöten. Detta tyder på att Gotland inte betraktades som svenskt utan snarare sågs som ett lydland. (källa)
  3. Ruaha nationalpark ligger i centrala Tanzania 620 km väster om Dar es Salaam och 128 km väster om Iringa till stora delar inom distriktet Iringa. Ruaha är den till ytan största nationalparken i Tanzania med sina 20 226 km2, en yta stor som Ångermanlands och dubbelt så stor som Skånes. Namnet på parken kommer från stora Ruahafloden, som rinner längs sydöstra gräns och är parkens livsnerv där viltet visar sig, särskilt under torrperioden. Kännetecknande för parken, förutom storleken, är att den är relativt oexploaterad och att den härbärgerar Östafrikas största elefanthjordar samt en stor mängd fågelarter. (källa)
  4. För det forntida Egypten var Nilen, som då kallades iteru och som skrevs med hieroglyferna som är avbildade till höger, en förutsättning för att den egyptiska civilisationen skulle kunna uppstå. Egyptierna observerade vattenståndet på flera platser med en nilometer. Nästan alla Egyptens invånare och alla dess städer fanns i Nildalen som är världens största oas och Nilen utgjorde civilisationens livsnerv. Floden personifierades i guden Hapi som representerade bördighet och pånyttfödelse. Floden svämmade över varje vår och försåg fälten i Nildalen med näring. På flera ställen utmed floden finns de så kallade katarakterna, sträckor där strömmen är mer intensiv, floden blir mer grund och rymmer många öar och klippor. Katarakterna utgjorde hinder för sjöfarten på Nilen. Den första katarakten, den närmast Medelhavet, ligger vid Assuan norr om Assuandammen. Norr om första katarakten är Nilen segelbar och utgör ett livligt turiststråk med stora kryssningsfartyg och traditionella segelbåtar felucca. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.