Lod Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lod, varianter, uttal och böjningar av lod

Lod synonym, annat ord för lod, vad betyder lod, förklaring, uttal och böjningar av lod.

Synonym till lod

Hur används ordet lod

  1. Aluminium var länge ett problem vid mjuklödning. Det man först använde var en aluminium/zink-legering, men den krävde ett mycket aggressivt fluss. Dessutom hade det dålig korrosionshållfasthet. Senare kom man fram till den legering som kallas Alu-Sol® 40D med sammansättningen 80,1 %bly, 18 %tenn och 1,9 % silver. Denna legering har smältintervallet 178–270 °C. Detta lod har dessutom den goda egenskapen att det går bra att använda det till de flesta metaller, inklusive mässing och så kallat rostfritt stål (ska egentligen kallas rosttrögt stål, eftersom det inte är fullständigt korrosionshållfast i vissa miljöer). Däremot går Alu-Sol inte att använda för lödning av krom och titan. Reservation måste också göras för lödning av aluminiumlegeringar innehållande >, 3 % magnesium, där Alu-Sol fungerar dåligt. (källa)
  2. Horisontalplan är, inom geometri, fysik, astronomi och geografi, ett plan med horisontell orientering. Horisontalplanet är således ett plan som vid en given punkt är vinkelrät mot den riktning i vilken jordens (eller himlakroppens) gravitationskraft verkar, det vill säga vinkelrät mot den riktning i vilken ett lod hänger vid denna punkt. Horisontalplanet består av horisontella linjer genom en given punkt. (källa)
  3. Den har även i äldre tid använts för att stimulera aptit. Den av G. E. Klemming utgivna handskrift 7 som är en översättning av Christiern Pedersens En nøttelig Legebog ffaar ffattige och Rige tryckt i Malmö 1533 anger for matlwsta. Tag ij lod ingefæra ij lodh næglikor ij lodh galigo. j lodh pariis korn j lod kalmus... tz skal man ætha førsth om morgonen. (källa)
  4. Tidigare sänkte man ett lod, en tyngd som hänger i en lina. Det klassiska lodet hade en liten urgröpning i bottnen, som fylldes med vax. Samtidigt med djupet fick man ett bottenprov, vilket även det hjälpte till vid bestämmande av position och navigering. Bottnens beskaffenhet kunde föras in i sjökort ifall den inte var känd. I dag är djupet utsatt i sjökorten, men genomgår en ständig uppdatering av djup och bottenbeskaffenhet. Djupet angavs i famnar i äldre svenska sjökort, i dag enligt metersystemet. (källa)
  5. Kraftkällan kan vara ett lod, en fjäder, ett batteri, elektrisk ström eller något annat lämpligt. (källa)
  6. Golvuret var engelsk uppfinning, av urmakaren William Clement, runt 1670. Det som möjliggjorde denna klockutformning var uppfinningen av urverk baserade på en ny mekanism som skedde vid denna tid. Dessa urverk krävde inte lika breda pendelutslag som tidigare använda mekanismer, och både pendel och lod kunde därför rymmas i en långsmal möbel. (källa)
  7. Mark är det äldsta svenska viktmåttet som tillkom för att väga ädelmetaller. Kryddor och smör och en del andra livsmedel vägdes under medeltiden vanligen i markpund vågvikt eller besmansvikt. Handelsvaror i övrigt vägdes sällan under vikinga- och medeltid, utan mättes eller räknades var och en efter sina förutsättningar. Redan på vikingatiden användes en mark om ca 200-210 gram. Under medeltiden varierade markens vikt något. Uppgifter från två påvliga kollektorer på besök i Sverige 1327-28 visar att stockholmsmarken då motsvarade 207,2 gram och skaramarken 213,3 gram. Enligt Hans Forssells beräkningar var den svenska myntviktsmarken på 1500-talet och i början av 1600-talet 210,6 gram. Från senmedeltiden indelades ädelmetallmarken ("lödig mark") i 16 lod = 64 kvintin, vilket ersatte den tidigare indelningen en mark = 8 öre = 24 örtugar. Från och med 1600-talets måttreformer definierades marken som 1/2 skålpund = 212,5 gram. (källa)
  8. Ofta används termen djup för att beskriva den vertikala höjden från ytan i en vätska (oftast vatten) till en given punkt under ytan. Djupet i vatten kan exempelvis mätas med ett lod. (källa)
  9. Den vanligaste frekvensen för ekolod är 200 och 400 kHz, vilket är utmärkt för navigation. Spridningsvinkeln på ljudkäglan blir mindre och därmed bilden skarpare med höga frekvenser. Fiskelod, i synnerhet kraftigare och kostsammare modeller, fungerar ofta på lägre frekvenser, 75, 50, 30, 28 och t.o.m. 15 kHz. Lågfrekvenslod har visat sig vara bättre på att urskilja fisk från övrig materia dessutom gör den låga frekvensen att ljudpulsen kan färdas en längre sträcka vilket är av stor vikt för sjömätning i områden med djup >, 1 000 m. Ju lägre frekvens, desto större måste givaren, eller svingern i fartygets botten vara, de största är stora som kastruller, ingjutna i hårdgummi och inbyggda i en oftast svetsad skyddskåpa. Professionella givare har vanligtvis induktiva sändarelement, medan billiga lod för fritidsbåtar använder piezoelement, som ger utmärkta prestanda vid höga frekvenser och låga effekter. (källa)
  10. Under gökuret i varsin kedja hänger två järntyngder utformade som kottar, så kallade lod. Med hjälp av tyngdkraften driver den ena kedjan själva uret, och den andra kedjan göken. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.