Lydelse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lydelse, varianter, uttal och böjningar av lydelse

Lydelse synonym, annat ord för lydelse, vad betyder lydelse, förklaring, uttal och böjningar av lydelse.

Synonym till lydelse

Andra språk

Lydelse på Engelska

  • wording

Hur används ordet lydelse

  1. Byggningabalken (1736:0123 1), gällande lydelse i Sverige. (källa)
  2. Inför partikongressen i november 1914 hade slitningarna inom arbetarrörelsen lett fram till att representanter ur såväl ungdomsförbundet som partiet arbetat fram en policy som beskrev relationen mellan organisationerna. Uttalandet antogs av båda organisationers respektive kongresser men med en betydande skillnad. Den av partiet antagna lydelse var. (källa)
  3. Begreppet saknades helt i 1809 års regeringsform. I 39 § från och med 1862 års lydelse fastställs det att den närmast efterföljande i enlighet med successionsordningen skulle agera som prinsregent i kungens frånvaro eller om han befann sig utomlands. En begränsning var dock att en prinsregent inte fick utdela adelskap. (källa)
  4. Frågan om svindleri har prövats av Högsta domstolen. De åtalade dömdes för svindleri i Sundsvalls tingsrätt. Hovrätten för nedre Norrland fann att visserligen var uppgifterna som styrelsen lämnat vilseledande men det var inte visat att "den vilseledande uppgiften spritts till så många kreditgivare att svindleriparagrafens krav på spridning kan anses uppfyllt"". Högsta domstolen utgick från att åtalet avsåg ett vilseledande genom information i en registreringsanmälan för vilken bestämda lagregler gäller. Det var alltså inte fråga om ett uppgiftslämnande i allmänhet, där utelämnande av viss information kan generellt sett vara i lika mån vilseledande som en positivt oriktig uppgift. Den lagreglerade uppgiftsskyldigheten enligt 4 kap 12 § aktiebolagslagen fick anses sätta ramen för vad som kan anses vara ett vilseledande. Hade uppgiften till PRV varit korrekt enligt tidigare lydelse av 4 kap 12 § aktiebolagslagen kan något vilseledande ej föreligga. Att hänföra det åtalade förfarandet till svindleri skulle innebära att man - med avsteg från legalitetsprincipen - skulle ge stadgandet en utvidgad tillämpning som inte kan komma i fråga. (källa)
  5. Skrovmål kan, sedan senare delen av 1900-talet, syfta på en hamburgarrätt på snabbmatsrestauranger och har främst i Norrland blivit synonymt med två hamburgare à 45 gram serverad med pommes frites och läskedryck. Skrovmål är vanligt i Skellefteå, Gällivare, Älvsbyn och Pajala. Sådana "skrovmål" har funnits sedan åtminstone 1975, då begreppet i denna lydelse introducerades av hamburgerkedjan Frasses. Menyalternativet erbjuds också av snabbmatskedjan Sibylla samt av Max Hamburgerrestauranger i Norrbottens län. (källa)
  6. Haagkonventionerna från 1899 och 1907 handlar om hur krig startas och sköts och vad som är att betrakta som en soldat. Fjärde Haagkonventionen 1907 förbjuder "alla former av bombardemang av städer, byar, bostäder och byggnader som inte försvaras". Ett utkast till ett tillägg gjordes 1923 och den slutliga lydelse var en kompromiss: "När ett militärt mål är så beläget att det inte kan bombas utan att även den civila befolkningen oavsiktligt blir bombad, får det inte bombas alls." Detta tillägg trädde aldrig i kraft eftersom det inte godkändes av Storbritannien och Frankrike. (källa)
  7. I 18 kap 10 § strafflagen bestraffades homosexuella samlag med straffarbete dock högst i två år enligt lydelse fram till 1934: Öfwar någon med annan person otukt som emot naturen är eller öfvar någon otukt med djur, warde dömd till straffarbete i högst två år. (källa)
  8. Ovantstående lydelse gäller från och med 1 juli 2005. (källa)
  9. Med parallellfirma avses ett annat namn, som näringsidkaren också använder, till exempel en översättning av den egentliga firman till ett annat språk. En parallellfirma är det vanliga företagsnamnets lydelse på ett annat språk. Ett företag kan ha flera parallellfirmor. Parallellfirman ska vara en så direkt översättning av företagsnamnet som möjligt. Om företagsnamnet innehåller en beteckning för företagsformen ska även den ingå, antingen på svenska eller i översättning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.