Matrikel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder matrikel, varianter, uttal och böjningar av matrikel

Matrikel synonym, annat ord för matrikel, vad betyder matrikel, förklaring, uttal och böjningar av matrikel.

Vad betyder och hur uttalas matrikel

Matrikel uttalas matr|ikel [-ik´-] och är ett substantiv -n matriklar.

Matrikel betyder:

Ordformer av matrikel

Singular

matrikel
obestämd grundform
matrikels
obestämd genitiv
matrikeln
bestämd grundform
matrikelns
bestämd genitiv

Plural

matriklar
obestämd grundform
matriklars
obestämd genitiv
matriklarna
bestämd grundform
matriklarnas
bestämd genitiv

Matrikel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet matrikel

  1. Parallellt med herdaminnena har sedan 1700-talet i de olika stiften utgivits ett stort antal biografiska matriklar, som redovisar personhistoriska fakta om prästerskapet (och om ekonomiska, demografiska och topografiska förhållanden m m rörande de olika församlingarna) i ett visst stift vid en viss tidpunkt. Dessa böcker hade långt fram i tiden en viktig uppgift som officiell orientering kopplad till prästernas befordningssystem. Gränsen mellan herdaminne och matrikel kan ibland vara flytande. (wikipedia.org)
  2. Introduktion – de adelsätter som finns registrerade i ridderskapets och adelns matrikel (adelskalendern) i bland annat Sverige eller Finland, se Introducerad adel (wikipedia.org)
  3. Matrikel är en förteckning över nuvarande medlemmar i en förening eller institution av något slag. Termen "matrikel" är från senlatinets matricula, offentligt register eller rulla, en diminutivform av det klassiska latinets matrix, med samma betydelse, Tidigaste belägget för ordet matrikel i svenskan är från 1620. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.