Matris Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder matris, varianter, uttal och böjningar av matris

Matris synonym, annat ord för matris, vad betyder matris, förklaring, uttal och böjningar av matris.

Vad betyder och hur uttalas matris

Matris uttalas matr|is [-i´s] och är ett substantiv -en -er.

Matris betyder:

Ordformer av matris

Singular

matris
obestämd grundform
matris
obestämd genitiv
matrisen
bestämd grundform
matrisens
bestämd genitiv

Plural

matriser
obestämd grundform
matrisers
obestämd genitiv
matriserna
bestämd grundform
matrisernas
bestämd genitiv

Matris är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Matris på Engelska

  • matrix

Hur används ordet matris

  1. Adjunkt (matris) – en matris bildad på ett visst sätt ur en annan matris inom linjär algebra (wikipedia.org)
  2. Brädet består av en matris av 16×16 rutor. (wikipedia.org)
  3. Inom området för datorseende är två bilder från samma plana yta relaterade genom en homografi (förutsatt en hålkameramodell). Detta har flera användningsområden, som t.ex. bildrektifiering, bildregistrering, panoramabilder, eller beräkning av kamerarörelse - rotation och translation - mellan två bilder. När kamerans rotation och translation har extraherats från en estimerad homografi-matris kan informationen användas för navigation eller t.ex. modeller av 3D objekt i en bild eller video så att de kan renderas med korrekt perspektiv och se ut att vara en del av scenen (wikipedia.org)
  4. Invers matris – respektive invers avbildning inom linjär algebra (wikipedia.org)
  5. Kolonn – ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter, se matris (wikipedia.org)
  6. Speciellt med kompositer är att materialet uppstår först i lamineringsprocessen eller vid en gjutning som med armerad betong. Alla material där de olika ingående materialen är med för att bidra med sina egenskaper är kompositer, men i dagligt tal menas ofta kompositer med en matris av plast och lång eller huggen fiber som armering. (wikipedia.org)
  7. Lambda (gement λ) används inom fysiken för att beteckna våglängd eller halveringskonstanten, medan versalt lambda (Λ) betecknar den kosmologiska konstanten. Lambda används vanligen inom matematiken, speciellt linjär algebra, för att beteckna en matris egenvärden. (wikipedia.org)
  8. Inom matematiken är en matris ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter. På en matris kan tre av de fyra grundläggande räknesätten utföras: addition, subtraktion och multiplikation, dock inte division. Därutöver finns vissa räkneoperationer som är specifika för matriser, till exempel transponering. Matriser kan användas för att hålla data som beror på två kategorier och för att hålla ordning på koefficienterna i linjära ekvationssystem och vid linjära transformationer. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.