Matsal synonym, annat ord för matsal, vad betyder matsal, förklaring, uttal och böjningar av matsal.

Synonymer till matsal

Vad betyder och hur uttalas matsal

Matsal uttalas mat|sal och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av matsal

Singular

matsal
obestämd grundform
matsals
obestämd genitiv
matsalen
bestämd grundform
matsalens
bestämd genitiv

Plural

matsalar
obestämd grundform
matsalars
obestämd genitiv
matsalarna
bestämd grundform
matsalarnas
bestämd genitiv

Matsal är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet matsal

  1. Gruppboende, Gruppbostad är i Sverige lägenheter som har gemensamma utrymmen som kök, matsal och vardagsrum och där de boende har tillgång till vård- eller stödpersonal stora delar av dygnet. Gruppboende kan utnyttjas av personer med olika former av diagnosticerade funktionsnedsättningar, exempelvis utvecklingsstörning eller demens. Boendeformen ställs ofta till förfogande av kommunernas vård- och omsorgsenheter eller av kyrkliga sällskap som diakoniska stiftelser. (wikipedia.org)
  2. Ett riktmärke vid utformningen av huvudbyggnaden var att i våningsplanet skulle det vara minst fem fönsteraxlar i rad. Mindre herrgårdshus har ofta en planlösning av salstyp – en hall med ett rum på varje sida och innanför hallen salong, bibliotek och matsal i fil. På övervåningen ofta två rum, ett på varje sida om trapphallen. Ofta finns en veranda eller glasveranda, eventuellt med en annan veranda över. Efter 1800-talet liknar herrgårdarnas huvudbyggnader mest större villor (wikipedia.org)
  3. I Paviljongsystemet växte fram i Storbritannien, där man efter Krimkriget inrättade kasernera i ett blocksystem av mindre friliggande en- eller tvåvåningsbyggnader, bestående av ett mittparti med förstuga, underofficersrum, tvättrum med mera samt å ömse sidor, husets hela bredd upptagande logement. I USA inrättades paviljonger i två våningar, där bottenvåningen upptogs av dagrum, bibliotek, tvättrum, matsal, kök med mera och övervåningen bestod av ett enda stort logement med längs våningen löpande verandor. (wikipedia.org)
  4. År 1938 byggdes kollektivhuset Kvinnornas hus (Smaragden) på Kungsklippan i Stockholm i samarbete med Kvinnliga Kontoristföreningen. Det var tänkt till för ensamstående yrkesverksamma kvinnor. Några år senare byggde Olle Engkvist Mariebergs kollektivhus. Det bestod av 198 lägenheter i två huskroppar med gemensamma lokaler som bland annat reception, matsal, daghem och eftermiddagshem. Här fanns inga mathissar utan en matsal som var öppen enbart för de boende. För att förenkla matplaneringen och se till att bara boende som behövde matservice stannade i huset införde Olle Engkvist ett system med obligatoriska matkuponger. Matsalen drevs som en restaurang med uniformerad personal och en fast meny uppgjord av en föreståndarinna. (wikipedia.org)
  5. En matsal är ett rum som främst är avsett för servering och förtäring av måltider, till skillnad mot kök som även är anpassade för matlagning. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Matsal Synonymer Betyder Uttal