Meditation synonym, annat ord för meditation, vad betyder meditation, förklaring, uttal och böjningar av meditation.

Vad betyder och hur uttalas meditation

Meditation uttalas med|it|at|ion och är ett substantiv -en -er.

Meditation betyder:

Ordformer av meditation

Singular

meditation
obestämd grundform
meditations
obestämd genitiv
meditationen
bestämd grundform
meditationens
bestämd genitiv

Plural

meditationer
obestämd grundform
meditationers
obestämd genitiv
meditationerna
bestämd grundform
meditationernas
bestämd genitiv

Meditation är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Meditation översättning

Engelska

meditation

Hur används ordet meditation

  1. En gudstjänst, latin: ministerium är en sammankomst för gemensam andakt under fastlagda former för att tillsammans tillbe och lovsjunga Gud. Oftast samlas man till gudstjänst i någon form av gudshus. I lagen om trossamfunds mening skall termen "gudstjänst" tolkas så att exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation normalt innefattas. Något personligt gudsbegrepp förutsätts inte. (wikipedia.org)
  2. Transcendental Meditation (wikipedia.org)
  3. The Sacred Labyrinth ~ an ancient meditation tool (wikipedia.org)
  4. Tibetanska buddhister anser att tantriska utövningsformer (vajrayana) är det snabbaste sättet att nå buddhaskap, men också att det är farligt för den som inte är tillräckligt väl förberedd. Av den anledningen är tantra hemligt för utomstående, och för att få behörighet krävs omfattande förberedelser och slutligen tantriska initieringsriter under ledning av kvalificerade lärare, så kallade lamor. De tantriska utövningsformerna varierar stort i komplexitet och utförande, och inkluderar tekniker som visualisering av gudar, buddhor, bodhisattvor, dödsprocessen, med mera. De tantriska teknikerna är även kopplade till flera komplicerade ritualer och till magi. Förutom tantra ingår även exoteriska utövningsformer inom tibetansk buddhism, det vill säga utövningsformer som inte är tantriska, exempelvis enkel meditation eller meritansamling. (wikipedia.org)
  5. Mantran kan användas som ett stöd vid meditation, men är i synnerhet förknippade med vajrayana (tantrisk buddhism) där mantran har närmast magiska innebörder. Det förekommer dock även mantran utanför den tantriska buddhismen. Ett vanligt buddhistiska mantra, kopplat till bodhisattvan Avalokiteshvara, är Om mani padme hum. (wikipedia.org)
  6. Meditation är inom västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det kan bland annat vara ett ord man uttalar tyst, ett så kallat mantra, eller en punkt att iaktta, sin egen andning, uppmärksamheten på ljud som finns runtomkring, fokus på den egna kroppen som en helhet, energicentra i kroppen, så kallade chakras, färger, former, ljud, bön eller en vägledd meditation. Man sitter vanligen men det förekommer också att man ligger ner. Även meditationsformer finns där man promenerar eller på annat sätt rör sig. Vanligast är dock att sitta avspänt på en stol eller med korslagda ben med slutna eller halvöppna ögon. Syftet med tekniken är att stilla sitt sinne, det vill säga de tankar som mer eller mindre automatiskt "invaderar" vår hjärna och upptar oss. Därmed skapas förutsättningar för ett inre lugn som bidrar till att utveckla en förmåga att lättare hantera både tankar och känslor. Detta i sin tur ska bland annat öka det allmänna välbefinnandet, minska stresskänslor, och också påverka blodtrycket positivt. På senare år har man studerat resultat av meditation med vetenskapliga metoder och modern teknik och funnit att meditation har en mycket god inverkan på en lång rad stressrelaterade besvär. Det finns flera olika uttryck för meditation, bland andra förekommer "kontemplation", "stilla begrundan", "att lyssna inåt" och "försjunkenhet". En inflytelserik meditationsmetod är Transcendental Meditation, förkortat TM. Den introducerades för allmänheten 1958 av Maharishi Mahesh Yogi. Rörelsen fick stor uppmärksamhet på 1960-talet då bland annat medlemmarna i popgruppen Beatles blev intresserade av Maharishis lära. Kännetecknande för TM är bland annat användandet av mantran. Inom bland annat buddismen och yoga är meditation en central företeelse. Meditation kan spåras flera tusen år bakåt i tiden i bland annat skrifter skrivna på sanskrit. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Meditation Synonymer Betyder Uttal

Populärast: