Melankolisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder melankolisk, varianter, uttal och böjningar av melankolisk

Melankolisk synonym, annat ord för melankolisk, vad betyder melankolisk, förklaring, uttal och böjningar av melankolisk.

Synonymer till melankolisk

Vad betyder och hur uttalas melankolisk

Melankolisk uttalas melan|kol|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av melankolisk

Böjning (i positiv) melankolisk en ~ + subst. melankoliskt ett ~ + subst. melankoliska den/det/de ~ + subst. melankoliske den ~ + mask. subst.

Melankolisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet melankolisk

  1. Svart och gul galla ansågs under antiken och medeltiden enligt humoralpatologin tillhöra de fyra kroppsvätskorna, vilket gav den stor symbolisk betydelse, inte minst för temperamentet, där gallan ansågs stå för det hetsiga, aggressiva hos en kolerisk person. Ordet "galla" används än i dag som benämning på hätsk och innehållslös kritik: "spy galla över någon". Svart galla ansågs bildas i mjälten, och överskott orsaka depression hos en melankolisk person. (källa)
  2. Grundstämning är ett begrepp som används för att beskriva det psykologiska eller psykiatriska tillståndet hos en patient. Neutral grundstämning är det tillstånd som kan anses finnas hos en frisk person i en normal situation. Förhöjd grundstämning finns hos den som är uppåt, eventuellt hypoman eller manisk. Sänkt grundstämning är ett vanligare tillstånd som med andra ord kan beskrivas som deppig, deprimerad, djupt deprimerad och slutligen melankolisk. (källa)
  3. Utlösande orsaker kan vara malignt neuroleptikasyndrom, schizofreni, affektiva störningar i manisk eller melankolisk fas, hjärninflammation, status epileptikus (epilepsianfall, som pågår en längre tidsperiod), påverkan av narkotika eller gifter. Dessutom kan katatoni utlösas av ett stort antal andra psykiska störningar samt drogutlösta eller organiska psykiska störningar. (källa)
  4. Lönndoms musik kan beskrivas som vemodig och melankolisk men också med en hel del harmoni. Inspirationen kommer från Västerbottens och Lapplands väldiga ödemarker, och önskan att tolka folktron samt naturen är vad Lönndom bygger på. (källa)
  5. På 1970-talet ökade intresset för neuroendokrina produkter vid psykiska sjukdomar, och kortisol upptäcktes kunna hjälpa till för att diagnostisera melankoli. Melankoliska patienter visade sig ha höga halter av just detta ämne under natten. Ett test, dexamethasone suppression-testet (DST) visade på anormala halter av kortisol i kroppen vid melankolisk depression. Halterna blev normala vid behandling av sjukdomen för att sedan återgå till att vara anormala vid avslutad behandling. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.