Dyster Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dyster, varianter, uttal och böjningar av dyster

Dyster synonym, annat ord för dyster, vad betyder dyster, förklaring, uttal och böjningar av dyster.

Synonymer till dyster

Vad betyder och hur uttalas dyster

Dyster uttalas dyster och är ett adjektiv -t dystra.

Ordformer av dyster

Böjning (i positiv) dyster en ~ + subst. dystert ett ~ + subst. dystra den/det/de ~ + subst. dystre den ~ + mask. subst. Komparation dystrare en/ett/den/det/de ~ + subst. dystrast är ~ dystraste den/det/de ~ + subst.

Dyster är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Dyster på Engelska

  • depressing, gloomy - with a gloomy air
  • drab, dreary, sombre - dismal prospects, a dismal story

Hur används ordet dyster

  1. Denna novell är "ett porträtt av en dyster kärlekstörstande flicka". Novellen är inspirerad av Lefflers arbete i söndagsskolan. (källa)
  2. I en senare variant har ordet använts för att beteckna en person med högtidlig och dyster uppsyn. I litteraturen förekommer uttrycket att se ut som en likbjudare. Även Lijkbiuderskan som bödh Quinfolken, förekommer i text från 1600-talet. I en artikel, Från gravöl till minnesstund i Sverige, anges bland annat att särskilda likbjudare ännu på 1800-talet gick runt och bjöd in folk till likvakor dagen före begravningen. På så sätt hedrades den döde före begravningen. (källa)
  3. Thomas Hobbes ger en dyster bild av naturtillståndet i sin bok Leviathan (1651). Däråder "allas krig mot alla" (bellum omnium contra omnes), och människans liv är "ensamt, fattigt, smutsigt, djuriskt och kort" (solitary, poor, nasty, brutish and short). Detta är ett tillstånd ur vilket människan av sin mest grundläggande drivkraft, självbevarelsedriften, drivs att tillsammans med andra bilda en stat och ge upp sin makt till en suverän som får nästintill oinskränkt makt att härska över sina undersåtar. (källa)
  4. Ormbärsörten kan förefalla dyster och paradoxal i jämförelse med de vackra blommorna i den närbesläktade familjen liljeväxter. De täta bestånden inne i lundens mörkare skrymslen gav förr i tiden vidskepelsen åtskilligt att tala om. Knappt kan man, skrev en författare, förmå en man av allmogen att ta denna avskydda växt i sin hand. (källa)
  5. Ballad är en medeltida dansvisa med omkväde, vanligen av berättande karaktär. Versformen är knittel med assonans. Senare, när Thomas Percy 1765 utgav en samling engelska episka folkvisor under titeln Popular Ballads, vilka kopierades av tyska författare som Bürger, Goethe, Schiller, Uhland med flera, kom namnet snart att få betydelsen av en episk-lyrisk visa med ofta dyster och lidelsefull stämning. (källa)
  6. Chateaubriands far var en dyster och sluten person, och den unge Chateaubriand växte upp i en atmosfär av ensamhet som endast bröts av långa promenader på den bretagniska landsbygden och en intensiv vänskap med systern Lucile. 12 april 1781 tog han sin första nattvard, men i mars 1788 utträdde han ur kyrkan. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.