Trist Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder trist, varianter, uttal och böjningar av trist

Trist synonym, annat ord för trist, vad betyder trist, förklaring, uttal och böjningar av trist.

Synonymer till trist

Vad betyder och hur uttalas trist

Trist uttalas trist och är ett adjektiv; n. trist, -a.

Trist betyder:

Ordformer av trist

Böjning (i positiv) trist en ~ + subst. trist ett ~ + subst. trista den/det/de ~ + subst. triste den ~ + mask. subst. Komparation tristare en/ett/den/det/de ~ + subst. tristast är ~ tristaste den/det/de ~ + subst.

Trist är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Trist på Engelska

  • dismal, dreary - a boring lecture, a dreary housing area

Hur används ordet trist

  1. Svordomar förekommer i princip inte i det formella språket då orden är tabubelagda. Det är detta "förbud" som ger svordomarna sin laddning. Användande av svordomar i formella sammanhang upplevs därför inte sällan som ett tecken på bristande bildning och ordförråd. Svordomar har dock en viktig funktion i det informella språket där välavvägt och fantasifullt användande kan förmedla känslor på ett lekfullt sätt som är svårt utan svordomar. I sådana sammanhang gör snarast ett uteslutande av svordomar språket platt och trist. (wikipedia.org)
  2. Monotoni, av grekiskans monos en/ensam och tonos ton, betyder enformig eller entonig, men med tiden har betydelsen förskjutits mot att även innefatta betydelserna ständig upprepning samt även trist och tråkigt. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.