Membran Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder membran, varianter, uttal och böjningar av membran

Membran synonym, annat ord för membran, vad betyder membran, förklaring, uttal och böjningar av membran.

Synonym till membran

Vad betyder och hur uttalas membran

Membran uttalas membr|an [-a´n] och är ett substantiv -et äv. -en; pl. membran el. -er.

Membran betyder:

Ordformer av membran

Singular

membran
obestämd grundform
membrans
obestämd genitiv
membranet
bestämd grundform
membranets
bestämd genitiv

Plural

membran
obestämd grundform
membrans
obestämd genitiv
membranen
bestämd grundform
membranens
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

membran
obestämd grundform
membrans
obestämd genitiv
membranen
bestämd grundform
membranens
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

membraner
obestämd grundform
membraners
obestämd genitiv
membranerna
bestämd grundform
membranernas
bestämd genitiv

Membran är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet membran

  1. En grammofonskiva är en typ av fonogram där ljud lagras på en cirkulär skiva i form av ett graverat spår av varierande vidd och svängning, vilket från början avlästes med en stålnål som mekaniskt påverkade ett litet membran av metall eller glimmer. Membranets vibrationer satte luften i vågrörelse som kopplades till en större eller mindre tratt, som samlade ljudet och sände det förstärkt i trattens riktning. Detta kallades trattgrammofon. Senare infördes nålmikrofonen (pickup) som kopplades till någon form av elektrisk förstärkare. (källa)
  2. Nitrilgummi (NBR) baseras på en sampolymer mellan butadien och akrylnitrit. Det är den gummityp som vanligen används för packningar, membran, slangar, och andra detaljer som har kontakt med bensin och oljor. (källa)
  3. Kontaktytorna är beklädda med ledbrosk på bägge benen som anpassar sin form till varandra vid belastning och verkar därmed som stötdämpare. Detta skyddar mot direkt slitage av skelettet. I det smala rummet mellan ledbrosket, den så kallade ledhålan, finns ledvätska som smörjer ledbrosket och minskar friktionen. I vissa leder finns en ledskiva som separerar hålrummet i två separata utrymmen. Ledskivan kallas antingen menisk i knä eller disk i ryggraden. Leden i sig omges av en skyddande hinna av bindväv som kallas ledkapsel. Denna hindrar leden från att förskjutas mer än vad leden tål. I ett av ledkapselns membran bildas ledvätskan som frisätts till ledhålan som förutom att smörja också ger ledbrosket näring och transporterar bort slaggämnen. Ledkapseln är ytterligare förstärkt och genomvävd med ligament och ibland även senor. (källa)
  4. Hornhinnan, på latin cornea, är den yttersta hinnan i ögat, "ögats fönster mot omvärlden". Hornhinnans främsta uppgift är att skydda ögat mot skräp och beröring. Hornhinnans epitel är känsligt för beröring, och om en fast kropp eller lite skräp vidrör hornhinnan reagerar epitelet omedelbart och utlöser en reflex som stänger ögonlocket. Hornhinnan byggs upp av fem skikt: 1. epitel (5-6 cellskikt) 2. Bowmans membran (består av kollagenfibriller) 3. stroma (består av kollagenfibrer och glukosaminoglukaner samt keratocyter) 4. Descemets membran (består av kollagen, laminin och fibronectin) 5. endotel (1 cellskikt). (källa)
  5. Hymens typ av olika uppsättningar kan se dramatiskt olika ut mellan olika individer. I ett fåtal fall kan det röra sig om membran som helt täcker slidöppningen, något som kallas hymen imperforatum och förekomsten varierar mellan olika befolkningsgrupper men anses vara någonstans mellan 1/1000 och 1/10 000 flickfödslar. Detta är den vanligaste missbildningen i flickors könsorgan och bör åtgärdas innan hon når puberteten. Annars kommer det att ansamlas mensblod ovanför hinnan som inte kan komma ut, vilket leder till smärta och risk för endometrios. Felet åtgärdas kirurgiskt med snitt i hymen. Oftast ställs diagnosen vid födseln, men om detta inte görs upptäcks missbildningen ofta först vid puberteten. (källa)
  6. Vanligast är elektrodynamiska högtalarelement där en spole (talspolen) fäst vid ett membran rör sig i ett koncentrerat magnetfält. En ström genom spolen orsakar en mekanisk kraft som flyttar membranet/spolen proportionellt mot strömstyrkan och skapar en ljudvåg. Högtalarelement av denna typ kan vara utformade för att återge hela frekvensområdet, eller vara specialiserade för bas- mellan- eller diskantregistret. Elektrodynamiska element är enkla, robusta och effekttåliga. (källa)
  7. Också till det yttre finns många varianter av hörlurar. De enklaste och billigaste består av ett mycket litet högtalarelement i ett plastchassi som placeras en bit in i hörselgången. Till följd av placeringen kan dessa hörlurar sällan ge ett naturligt ljud, eftersom ytterörat inte alls träffas av och påverkar ljudet. Det är också svårt att få de små membranen att alstra djupbas med tillräcklig kraft och renhet. Allt fler modeller klarar dock detta. (källa)
  8. Kaliumhydroxid kan också framställas genom elektrolys av vattenlösning av valfritt vattenlösligt kaliumsalt, med ett poröst membran mellan katoden och anoden. (källa)
  9. Gap junction, eller på svenska: kanalförbindelse, som föreslagits av svenska biotermgruppen, är en typ av cellkontakt som gör att joner kan passera mellan membranen. Gap junctions återfinns i djurceller och bildar kanaler mellan cellerna. Kanalerna består av två rörformiga connexoner, en i varje membran. Varje connexon är uppbyggt av sex vävnadsspecifika connexiner. Genom gap junctions transporteras joner, näringsämnen och signalsubstanser till granncellerna som t.ex. kan koordineras till att kontrahera samtidigt. Exempel på det sistnämnda är hjärtmuskulatur och livmodermuskulatur innan förlossning. Gap junctions regleras av en mängd olika faktorer, t.ex. stängs de vid höga koncentrationer av kaliumjoner som kan uppstå exempelvis vid skador på celler. Gap junctions saknar förbindelser med cytoskelettet. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.