Mentalt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mentalt, varianter, uttal och böjningar av mentalt

Mentalt synonym, annat ord för mentalt, vad betyder mentalt, förklaring, uttal och böjningar av mentalt.

Synonym till mentalt

Hur används ordet mentalt

  1. "Det spelar ingen roll om man förlorar med 7-0 eller 2-1 det är fortfarande bara 2-0 i matcher"Bertyder: Vi är knäckta efter överkörningen och jag måste in i omklädningsrummet och kolla hur mentalt tilltufsade de är. (källa)
  2. "Charles Bonnet syndrom" är hallucinationer som drabbar synskadade men mentalt friska personer just på grund av brist på naturliga synintryck. Sådana hallucinationer kan bestå av färgade rutor som rör sig, men är ofta figurer, ansikten – ibland deformerade – eller en sorts tecknad film. Innehållet är helt anonymt för personen, vilket markant skiljer det från psykopatologiska hallucinationer. Ungefär 10 % av de synskadade eller blinda tros uppleva sådant (vissa källor anger ända upp till 30 %). De allra flesta är dock mycket ovilliga att erkänna det, av rädsla för att stämplas som sinnessjuka. (källa)
  3. Under antiken och framåt betraktades kreativitet som en gudomlig ingivelse, men konst ansågs vara framsprungen ur en mimetisk strävan hos konstnärerna, konst betraktades som imitationer av verkligheten. I Platons verk gestaltas kreativiteten med muserna. Inspiration är ett begrepp som härrör från denna idétradition, det kommer från latin, in spirare, vilket ordagrant betyder 'i anden', men fick tidigt innebörden 'andetag', 'inandning'. Inspiration och kreativitet hänger nära samman, kreativiteten förutsätter inspiration, att befinna sig i rätt mentalt tillstånd eller att få en ingivelse. Ytterligare en förutsättning för kreativiteten är en lekfull och frigjord förmåga att bryta mot ett invant sätt att se världen eller ett problem, ofta genom att använda analoga synsätt. I den senare bemärkelsen är konventioner, stress och inskränkningar hämmande för kreativiteten. (källa)
  4. Denna analys är inte allmänt accepterad, utan har utmanats, särskilt genom Gettierproblemet. Ludwig Wittgenstein observerade att man kan säga "Han tror det, men det är inte sant." men inte "Han vet det, men det är inte sant." Enligt Wittgenstein är det inte olika mentala tillstånd, utan olika sätt att tala om övertygelse: skillnaden ligger i vilken aktivitet de sysslar med. Att veta till exempel att det brinner är inte ett mentalt tillstånd, utan att utföra en särskild aktivitet med tillståndet att det brinner. (källa)
  5. Sexuell (pilsk) upphetsning, i vardagligt tal kåthet, innebär att människan mentalt och kroppsligt förbereder sig för samlag, och känner ett behov av sex. (källa)
  6. Begreppet "lesbisk", att särskilja kvinnor med en gemensam sexuell läggning, uppstod på 1900-talet. Historiskt sett har inte kvinnor haft samma frihet eller oberoende att ha homosexuella relationer som män har haft, men har inte heller mött lika hård bestraffning som homosexuella män gjort i vissa samhällen. Istället har lesbiska relationer ofta ansetts ofarliga och ojämförliga till heterosexuella, så länge utövarna inte försökt hävda rättigheter som traditionellt innehavs av män. På grund av detta finns det väldigt lite historisk dokumentation som ger korrekt bild av hur kvinnlig homosexualitet uttrycktes. När västerländska sexologer på det sena 1800-talet började kategorisera och beskriva homosexualitet fanns de bristande kunskap om homosexualitet och kvinnor sexualitet, det i kombination med dåtidens normer vilket ledde till att lesbiska klassades som mentalt sjuka. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.