Mentor Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mentor, varianter, uttal och böjningar av mentor

Mentor synonym, annat ord för mentor, vad betyder mentor, förklaring, uttal och böjningar av mentor.

Synonymer till mentor

Vad betyder och hur uttalas mentor

Mentor uttalas ment|or och är ett substantiv -n -er [-o´r-].

Mentor betyder:

Ordformer av mentor

Singular

mentor
obestämd grundform
mentors
obestämd genitiv
mentorn
bestämd grundform
mentorns
bestämd genitiv

Plural

mentorer
obestämd grundform
mentorers
obestämd genitiv
mentorerna
bestämd grundform
mentorernas
bestämd genitiv

Mentor är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet mentor

  1. De tidigaste tecknen lästes på sten eller bark eller liknande material. De tidigaste tecknen på läskunnighet kommer från Assyrien och Babylonien. Med uppkomsten och utvecklingen, i första hand ledd av Kina och Egypten, av mer lätthanterliga skrivmaterial blev bild- och skriftkulturen allt mer avancerad. I högkulturerna kring främre Asien och Medelhavet tog rullen allt mer plats som medium, men eftersom interpunktion inte existerade var läsningen svår även för den som kunde läsa, och högläsning från texter man redan kände till var därmed legio i bland annat antikens Grekland, med fokus på recitation, föreläsningar och berättande. Codexen kom att skapas omkring år 200 i Romarriket, och papyrus och pergament dominerade. De inbundna böckerna tog plats under högmedeltiden, och pagineringen gjorde navigation i böckerna allt lättare. Även under den här tiden var läsningen dock till högsta grad muntlig. Augustinus skrev i sina Bekännelser från år 397 hur chockerande det var att se sin mentor Sankt Ambrosius sitta och läsa tyst. Under folkvandringstiden och 500-talet var det främst i religiösa centrum och vid hov som läsning förekom, och läsningen var en maktsymbol. Under den här tiden brukar man prata om det klerikala kretsloppet, där skrifter skrevs på latin av lärda inom kyrkan, och det folkliga kretsloppet, där traditionella texter framfördes muntligt. (wikipedia.org)
  2. Klassföreståndare är en lärare som har huvudansvaret för en skolklass. Klassföreståndaren kan vara både en klasslärare och en ämneslärare. I den svenska gymnasieskolan används ordet mentor för denna roll. En skolklass kan ha flera klassföreståndare/mentorer som delar på ansvaret. (wikipedia.org)
  3. Hon har varit verksam som retreatledare, föredragshållare, samtalspartner och mentor. En huvuddel av verksamheten har varit förlagd till Wettershus retreatgård utanför Jönköping, där hon under 25 år ingick i styrelsen. (wikipedia.org)
  4. En lärling är en person som håller på att utbilda sig till något under en yrkesverksam mästare inom detta område. Lärlingen får hjälpa sin mentor och lära sig av denne. Lärlingsutbildningar kan vara olika långa beroende på vilket yrke som skall läras ut. I Sverige bedrivs lärlingsutbildningen i sin moderna form på vissa yrkesinriktade gymnasieskolprogram. (wikipedia.org)
  5. Mentor (mytologi) – en vän och rådgivare till hjälten Odysseus (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.