Mimikry Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mimikry, varianter, uttal och böjningar av mimikry

Mimikry synonym, annat ord för mimikry, vad betyder mimikry, förklaring, uttal och böjningar av mimikry.

Vad betyder och hur uttalas mimikry

Mimikry uttalas mimikry variantform till mimicry.

Ordformer av mimikry

mimikry variantform till mimicry

Hur används ordet mimikry

  1. Flera nutida sädesslag har utvecklat skyddande likhet med vete, för att inte rensas bort som ogräs. Det är en form av mimikry som kallas Vavilovs mimikry. Bland sädesslagen har både havre och råg utvecklats genom Vavilovs mimikry. Havre har utvecklats från ogräs till skyddande likhet vid vetet och kornets sida, troligen från arten storhavre, Avena sterilis. (wikipedia.org)
  2. I naturen används kamouflage av potentiella bytesdjur för att undkomma rovdjur, i vissa fall används tekniken även av rovdjur för att lättare kunna smyga sig på tilltänkta byten. Enklare former av kamouflage består i att ha en färg eller mönster som liknar den omgivning som arten vanligtvis lever i. I naturen förekommer även djur som har lärt sig att använda föremål från sin omgivning i syfte att dölja sig och kan därmed anpassa sig till nya förutsättningar. Det finns även exempel på djur som utvecklat ett aktivt kamouflage som vid behov kan ändra färg eller till och med form. Denna typ av kamouflage används bland annat av kameleonter och bläckfiskar. Detta ska inte förväxlas med mimikry, där man istället för att smälta in med den omgivande miljön (och synas mindre) istället försöker härma andra djurarter (och synas mer). Både mimikry och kamouflage kan dock ge ett ökat skydd. (wikipedia.org)
  3. Mimikry (eller mimicry) betyder ungefär "skyddande likhet", och är en form av beteende eller utseende utvecklat främst bland mindre djur, särskilt insekter, där en art på något sätt imiterar en annan arts utseende, genom adaptiv färgteckning, eller beteende. Fenomenet är vanligt inom både djur- och växtriket. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.