Misslyckas synonym, annat ord för misslyckas, vad betyder misslyckas, förklaring, uttal och böjningar av misslyckas.

Synonymer till misslyckas

Vad betyder och hur uttalas misslyckas

Misslyckas uttalas miss|lyck|as och är ett verb misslyckades.

Ordformer av misslyckas

Aktiv

(deponens) misslyckas
infinitiv
misslyckas
presens
misslyckades
preteritum
misslyckats
supinum
misslyckas
imperativ

Perfekt particip

misslyckad en
~ + subst.
misslyckat ett
~ + subst.
misslyckade den/det/de
~ + subst.

Misslyckas är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Misslyckas översättning

Engelska

fail
Government policy failed

Hur används ordet misslyckas

  1. Gasgeneratorer framställdes i stort som medströms förgasning eller som motströms förgasning. Vid medströms förgasning erhålles större mängd vätgas med renare gaser. Vid motströms förgasning erhölls främst metangaser, som dock var relativt mer förorenade då de innehöll tjära. Runt sekelskiftet 1800/1900 togs historik fram av professor Edvard Hubendick. Han skriver att gasgeneratorn togs fram genom provning, och genom att lyckas eller misslyckas gjordes framsteg. (wikipedia.org)
  2. Lobb är ett grundslag som innebär att spelaren slår bollen i en båge över en motståndare som är placerad framme vid nätet. Om slaget lyckas tvingas motståndaren bort från nätet, om det misslyckas får istället motståndaren övertaget och kan utföra en smash. Offensiv överskruvad lobb är särskilt effektiv, eftersom den "skjuter" fart efter studs och blir mycket svår att hinna upp för motståndaren. Mats Wilander använde ofta offensiv lobb. (wikipedia.org)
  3. Skulle avstängningen misslyckas så kommer fissionsprocessen för vattenmodererade reaktorer (PWR, BWR) i alla fall att upphöra när vattnet börjar koka bort, då vattnet är nödvändigt som moderator för att bromsa upp neutronerna till en lagom hastighet för att kunna åstadkomma kärnklyvning. Om inte förr så upphör kärnklyvningsprocessen när härden börjar kollapsa, då processen kräver ett väldefinierat geometriskt arrangemang av bränsle och moderator. (wikipedia.org)
  4. Enligt tradition kan jihad asghar som sista utväg som sagt gå över till ett försvarskrig, när alla andra försök till fredlig lösning har misslyckats. Definitionen och praxis av försvarskrig råder det dock delade meningar om. Det är dock tydligt i Koranen att anfallskrig inte är tillåtet om det inte först föregås av ett försvarskrig, och att kvinnor, barn samt gamla (civila) skall skonas. Den övervägande allmänna uppfattningen bland muslimer är profeten Muhammeds uttalande om att ett "försvarskrig" endast ska ses som den sista utvägen, då alla andra alternativ till fredlig lösning misslyckas. Enligt den muslimska rättstraditionen (fiqh) ska jihad som angreppskrig i självförsvar vid krigssituationer, i princip endast kunna utlysas av kalifen (en befattningshavare som avskaffades i samband med den siste osmanske kalifens avsättande 1924) eller genom ett samlat beslut inom hela skaran islamiska trosbekännare (umma) (wikipedia.org)
  5. Man får 1 poäng för varje korrekt stöt och får då fortsätta att spela, misslyckas man övergår stöten till motspelaren. Minuspoäng förekommer inte. Det finns regler för hopp- och masséstötar. Man vinner en match genom att uppnå ett i förväg bestämt antal poäng, ofta runt 40. Setspel till 15 är också vanligt. (wikipedia.org)
  6. En mer otrevlig variant är spådomsliknande kedjebrev, där mottagaren råds att skicka brevet vidare till ett visst antal personer inom en viss tid. Lyckas man kommer något fantastiskt att hända, misslyckas man står det ofta att en hemsk olycka kommer att drabba en inom det närmaste dygnet. Det är förstås ren rappakalja, men kan uppfattas som mycket obehagligt av vissa personer. (wikipedia.org)
  7. Kontinentalsystemet kom att misslyckas då brittiska varor smugglades och franska tulltjänstemän var korrumperade. Systemet kom också att skapa irritation i de allierade länderna, då handeln hindrades. (wikipedia.org)
  8. Marknadsmisslyckande: Om marknadsekonomin misslyckas kan detta ha flera anledningar, så som asymmetrisk information, monopol och externa effekter. (wikipedia.org)
  9. Taktiskt sett innebär en kupp att delar av militären kontrolleras samtidigt som resterande militära enheter neutraliseras. Den agerande gruppen tillfångatar eller förvisar ledare, tar fysisk kontroll av viktiga statsbyggnader, kommunikationskanaler och den fysiska infrastrukturen som gator och kraftverk. Kuppen lyckas om dess motståndare misslyckas med att avlägsna konspiratörerna som då kan förstärka sin ståndpunkt, få befolkningen och de kvarvarande militära styrkorna att överlämna makten, samt att få till en slutgiltig behörighet. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Misslyckas Synonymer Betyder Uttal

Populärast: