Moturs Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder moturs, varianter, uttal och böjningar av moturs

Moturs synonym, annat ord för moturs, vad betyder moturs, förklaring, uttal och böjningar av moturs.

Vad betyder och hur uttalas moturs

Moturs uttalas mot|urs ad och är ett verb.

Ordformer av moturs

Ordform(er) moturs adverb

Andra språk

Moturs på Engelska

  • counterclockwise, anticlockwise

Hur används ordet moturs

  1. Vid addition av riktade vinklar räknas moturs positivt och medurs negativt. Summan av A + B är således den rotation som ges av att först utföra rotationen A och därefter rotationen B. En rotation först på 60° och därefter 30° blir en total rotation på 90° som visas genom följande uträkning 60° + 30° = 90°. Timvisaren på en klocka visar 12, efter 3 timmar har visaren rört sig −90°, efter 13 timmar har visaren rört sig -360° + (-30°) = -390°. Efter 1 timme och 13 timmar är vinkeln mellan 12:an på klockan och timvisaren densamma, det vill säga 30°. (källa)
  2. Svastika (sanskrit, lyckobringare), gammadion, fylfot eller hakkors är en symbol i form av ett höger- (卐) (medurs) eller vänstervänt (卍) (moturs) likarmat kors. Den vänstervända varianten kallas sauvastika i Asien. Svastikan är en urgammal symbol som förekommit i kulturer i flera världsdelar, och bland mycket annat symboliserat solen eller lycka. (källa)
  3. I delar av Tyskland, främst Berlin, Hamburg och områden i norra Tyskland som tidigare tillhörde staten Preussen, är moturs numrering fortfarande i bruk på många äldre gator, medan det vanligare europeiska systemet med växelvis numrering med udda och jämna nummer på olika sidor av gatan använts för ny numrering av gator sedan mellankrigstiden. Ett känt exempel på en gata med moturs numrering är Kurfürstendamm i Berlin. (källa)
  4. Ett högtryck eller en anticyklon är ett område där lufttrycket är högre än i omgivningen, i motsatsen till lågtryck. Luften runt ett högtryck roterar medurs på norra halvklotet och moturs på södra. Orsaken till virvelns riktning ligger i jordens rotation, den så kallade Corioliskraften. (källa)
  5. Kombinationslås är en typ av lås som bara går att öppna om man ställer in den rätta sekvensen av siffror. Sifferkombinationen för att öppna låset ställs in, antingen genom ett antal separata hjul märkta med siffror, eller med ett ensamt hjul som snurras fram och tillbaka efter ett visst system. Den första typen återfinns ofta på attachéväskor, hänglås och på kabellås till cyklar. Vid den senare typen, som används i mer kvalificerade fall, snurras hjulet ett föreskrivet antal varv, först åt ena hållet med stopp vid det första kodtalet (0...100). Sedan snurras hjulet samma antal varv minus ett, åt det andra hållet med stopp vid ett nytt kodtal. Förfarandet upprepas växelvis medurs och moturs, med ett varv mindre vid varje omgång, varje gång med stopp vid nya kodtal, där rotationsriktrningen växlas. Sista omgången återstår bara mindre än ett varv, och man vrider till slutet av skalan, då en spärr öppnas som frigör den egentliga låsmekanismen. Med ett särskilt handtag kan man så påverka de kolvar, som låser dörren mot karmen. När kolvarna är tillbakadragna kan dörren till säkerhetsutrymmet (ett skåp eller ett valv) öppnas. När högsta säkerhet krävs används många låskolvar, som fördelas runt om på dörrens olika kanter. (källa)
  6. I lågtrycksområden strömmar luften i virvelform in mot virvelns centrum och i högtrycksområden ut från virvelns centrum. Genom inverkan av jordens rotation och Corioliskraften uppkommer en kraftkomposant på de fria virvlarna som tvingar en högtrycksvirvel (högtryckområde) på norra halvklotet att rotera medurs resp. en lågtrycksvirvel (lågtrycksområde) att rotera moturs. Det är på grund av dessa förhållanden som Skandinavien får in stora mängder fuktig luft som avdunstar från den relativt sett varma golfströmmen ute på Atlanten. Lågtrycksområden med fuktig luft som kommer in från Atlanten i väster och passerar mitt över Skandinavien roterar moturs vilket i ett lokalt perspektiv ger förhärskande västliga vindar i södra Sverige och det regnar därför ofta. På samma sätt förs ofta mycket varm och torr luft in från det ryska fastlandet i öster när det bildas högtryckområden över Skandinaviens mellersta del där luftmassan roterar medurs och i ett lokalt perspektiv ger förhärskande ostliga vindar. Genom att den luften är torr blir det ingen kondensation av vatten när luftmassan stiger över land utan klart i luften och ofta "vackert" väder. (källa)
  7. Lågtryck (cyklon), motsatsen till högtryck (anticyklon), är ett område där lufttrycket är lägre än omgivningen. Vindarna blåser i en virvel in mot lågtryckets centrum. Corioliskraften gör att vindarna blåser moturs på det norra halvklotet och medurs på det södra. Ju större skillnaden är i lufttrycket, desto kraftigare blir vindarna. Mindre och extrema lågtryck kan utvecklas till tropiska cykloner. (källa)
  8. Medurs eller högervarv är den rotationsriktning som visarna på en urtavla rör sig i. Det motsatta hållet är moturs eller vänstervarv. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.