Myrspov Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder myrspov, varianter, uttal och böjningar av myrspov

Myrspov synonym, annat ord för myrspov, vad betyder myrspov, förklaring, uttal och böjningar av myrspov.

Vad betyder och hur uttalas myrspov

Myrspov uttalas myr|spov och är ett substantiv.

Ordformer av myrspov

Singular

myrspov
obestämd grundform
myrspovs
obestämd genitiv
myrspoven
bestämd grundform
myrspovens
bestämd genitiv

Plural

myrspovar
obestämd grundform
myrspovars
obestämd genitiv
myrspovarna
bestämd grundform
myrspovarnas
bestämd genitiv

Myrspov är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet myrspov

  1. Myrspov (Limosa lapponica) är en långbent, långnäbbad vadarfågel som häckar på tundran i norra Eurasien och nordvästra Alaska. Vissa populationer genomför några av de längsta non stop-flygningarna av alla fågelarter, mellan sina häckningsplatser och vinterkvarter.
  2. Myrspoven är 33–41 centimeter lång och har ett vingspann på 70–80 cm. Den skiljer sig från rödspoven genom att benen är kortare, stjärten är tvärbandad, inte svart, att den saknar vita vingband och har svagt uppåtböjd näbb. Adulta fåglar har mörkgrå ben. Hanen i sommardräkt är ostreckat tegelröd på halsen, bröstet och magen. Honan har blekare färger. I vinterdräkt har de adulta fåglarna vit buk och undergump, gråstreckat bröst, hals och huvud, och grå vingöversida.
  3. Myrspoven flyttar i flockar till kusterna i västra Europa, Afrika, södra Asien, Australien och Nya Zeeland. Det förekommer också att fåglar från Europa och Asien uppträder vintertid vid Nordamerikas kuster. Myrspoven är en av de fågelarter som genomför den allra längst nonstopflygningen och det finns individer som genomfört flygningar på 11 000 kilometer, från Alaska till Nya Zeeland, vilket kan ta upp emot 10 dagar.
  4. Myrspoven häckar på tundran vid myrar och på hedar. Den födosöker på lerstränder och våtmarker genom att sticka ned sin långa näbb i marken, men kan även fånga insekter i vegetation, som lokaliseras med synen. Den lever till största delen av insekter och kräftdjur, men äter även delar av olika vattenväxter. Myrspoven börjar häcka vid två års ålder. Den placerar sitt bo på en lite upphöjd och torrare plats, oftast i låg vegetation, och boet består av en liten grop i marken. Den lägger tre till fyra ägg som ruvas av båda föräldrar i 20–21 dagar. Ungarna är flygfärdiga efter fyra till fem veckor.
  5. Myrspoven har ett mycket stort utbredningsområde och stor population, men de östliga två underarterna menzbieri och baueri minskar kraftigt i antal, troligen till följd av habitatförlust vid viktiga övervintringsområden vid Gula havet. Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar därför myrspoven sedan 2015 som nära hotad (NT). Världspopulationen uppskattas till cirka 1,1 miljoner individer, varav 3.700-9.000 par tros häcka i Europa.
  6. Äldre namn för myrspov är roströd långnäbba, augustisnäppa och kopparsnäppa. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.