Naturvetenskap synonym, annat ord för naturvetenskap, vad betyder naturvetenskap, förklaring, uttal och böjningar av naturvetenskap.

Vad betyder och hur uttalas naturvetenskap

Naturvetenskap uttalas nat|ur|veten|skap och är ett substantiv.

Ordformer av naturvetenskap

Singular

naturvetenskap
obestämd grundform
naturvetenskaps
obestämd genitiv
naturvetenskapen
bestämd grundform
naturvetenskapens
bestämd genitiv

Plural

naturvetenskaper
obestämd grundform
naturvetenskapers
obestämd genitiv
naturvetenskaperna
bestämd grundform
naturvetenskapernas
bestämd genitiv

Naturvetenskap är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet naturvetenskap

  1. Doktorsavhandlingen kan utgöras av en enda sammanhängande framställning, en så kallad monografiavhandling (vanligt inom teologi, juridik och humaniora) eller ett antal tidigare publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman till en enhet med en inledande, sammanfattande text, en så kallad sammanläggningsavhandling (vanligt inom medicin, naturvetenskap, teknikvetenskap och samhällsvetenskap). Denna sammanfattande introduktion kallas i praxis "kappa" eller "ram" (från ramberättelse). Avhandlingen skall - oavsett format - presentera resultat från författarens egen forskning och vara av en sådan kvalitet och ha ett sådant nyhetsvärde att den är eller kan vara föremål för internationell vetenskaplig publicering. (wikipedia.org)
  2. Det engelska ordet science har traditionellt avsett endast naturvetenskap (inklusive medicin och teknikvetenskap), medan det svenska vetenskapsbegreppet (och idag ofta även det engelska begreppet) även innefattar samhällsvetenskap och ibland även formella vetenskaper. Filosofi, humaniora och formella vetenskaper såsom matematik bygger på deduktion men inte alltid empiri, och räknas således inte till naturvetenskaper. (wikipedia.org)
  3. det var möjligt att spekulera mer eller mindre fritt i brist på bättre information och därmed uppstod mycket storslagna idéer om folkets förflutna – till exempel hävdade Rudbeck att det klassiska Thebe i själva verket var Täby, och att Herkules skulle vara en förvrängning av "Här-Kolle", Troja var i själva verket Trögd utanför Enköping, osv. Dessutom var detta en tid där religiös fanatism och begynnande naturvetenskap kämpade om inflytande, vilket skapade minst sagt intressanta teorier. Magi, numerologi och esoterism var vanliga inslag. (wikipedia.org)
  4. Kandidatexamen kan ges ett förled. Exempelvis ges inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik (ämnen inom den klassiska filosofiska fakulteten) förledet filosofie, och inom teknik teknologie (förkortas fil. kand. respektive tekn. kand.). Teknologie kandidatexamen har stora likheter med högskoleingenjörsexamen. Eventuellt tillförs även ett efterled som specificerar huvudämne, inriktning eller utbildningsprogram, exempelvis "i historia" eller "med samhällsvetenskaplig internationell inriktning". (wikipedia.org)
  5. Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i kombination, vilka involverar begreppen energi och entropi i relation till spontaniteten hos kemiska processer. (wikipedia.org)
  6. I Sverige undervisas kemi som ett eget ämne i högstadiet och på gymnasieskolans naturvetenskaps- och teknikprogram, och som en del av naturkunskap i gymnasiet. På naturvetenskapsprogrammet har man mellan Lpf 1994 och fram tills Gy 2011 läst de specifika kurserna Kemi A och i fall man valt inriktningen naturvetenskap även läst Kemi B. De olika kursbenämningarna har dock över tid i stort sett samma innehåll. (wikipedia.org)
  7. Konstanter så som pi (π) och basen för den naturliga logaritmen (e) bör dock inte skrivas i kursiv stil, enligt svenska standard SS 03 61 07 (Grafisk teknik – Sättningsregler – Matematik och kemi) och ISO 31-11 (Storheter och enheter – Del 11: Matematiska tecken och symboler för bruk inom naturvetenskap och teknik). (wikipedia.org)
  8. Mineralriket (stenriket), latin Regnum Lapideum, var en indelning gjord av Carl von Linné som i äldre naturvetenskap innebar en klassifikation av mineral och bergarter. Mineralriket ansågs vara jämbördigt med växtriket och djurriket. (wikipedia.org)
  9. Genom Immanuel Kants teorier om subjektivitet och Arthur Schopenhauers filosofi fick det monistiska tänkandet en blomstringstid i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Monism kom att beteckna den filosofi som biologen Ernst Haeckel deltog i att formulera med utgångspunkt i bland annat Baruch Spinozas tankar. År 1906 bildades Deutscher Monistenbund, en framstegsoptimistisk, materialistisk och antikyrklig världsbild baserad på naturvetenskap och evolutionslära. Till anhängarna hörde bland annat Svante Arrhenius och Wilhelm Ostwald. Från 1915 utgav man Monistische Monatshefte. (wikipedia.org)
  10. Naturalism (filosofi) – ett begrepp som används inom filosofin som samlingsnamn för flera filosofiska åskådningar som inte särskiljer övernaturligt från naturligt Metodologisk naturalism – ett metodologiskt förhållningssätt inom naturvetenskap (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Naturvetenskap Synonymer Betyder Uttal