Nazistisk synonym, annat ord för nazistisk, vad betyder nazistisk, förklaring, uttal och böjningar av nazistisk.

Vad betyder och hur uttalas nazistisk

Nazistisk uttalas naz|ist|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av nazistisk

Böjning (i positiv) nazistisk en ~ + subst. nazistiskt ett ~ + subst. nazistiska den/det/de ~ + subst. nazistiske den ~ + mask. subst.

Nazistisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet nazistisk

  1. Absurd (musikgrupp) – tyskt nazistisk black metal-band (wikipedia.org)
  2. Att sätta upp klistermärken utan tillstånd kan juridiskt sett betraktas som åverkan eller (ringa) olaga affischering. Anmälningsbenägenheten är dock minimal, undantaget är nazistisk propaganda. (wikipedia.org)
  3. Under avnazifieringen av Tyskland delades misstänkta personer av de olika militärmyndigheterna in i fem grupper: huvudskyldiga (Hauptschuldige), belastade (Belastete), lindrigt belastade (Minderbelastete), medlöpare (Mitläufer) och oskyldiga (Entlastete). De som betecknades som medlöpare var sådana som ryckts med utan att ha en nazistisk övertygelse och som spelat en underordnad roll. Hit hörde den stora majoriteten av anklagade. I Österrike användes inte kategorin medlöpare utan de som motsvarade denna räknades till de lindrigt belastade. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nazistisk Synonymer Betyder Uttal