Nedfläckad synonym, annat ord för nedfläckad, vad betyder nedfläckad, förklaring, uttal och böjningar av nedfläckad.

Vad betyder och hur uttalas nedfläckad

Nedfläckad uttalas ned|fläck|ad el. ner|fläck|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedfläckad

Böjning (i positiv) nedfläckad en ~ + subst. nedfläckat ett ~ + subst. nedfläckade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerfläckad en ~ + subst. nerfläckat ett ~ + subst. nerfläckade den/det/de ~ + subst.

Nedfläckad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedfläckad Synonymer Betyder Uttal