Nedkastad synonym, annat ord för nedkastad, vad betyder nedkastad, förklaring, uttal och böjningar av nedkastad.

Vad betyder och hur uttalas nedkastad

Nedkastad uttalas ned|kast|ad el. ner|kast|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedkastad

Böjning (i positiv) nedkastad en ~ + subst. nedkastat ett ~ + subst. nedkastade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerkastad en ~ + subst. nerkastat ett ~ + subst. nerkastade den/det/de ~ + subst.

Nedkastad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Nedkastad översättning

Engelska

thrown down

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedkastad Synonymer Betyder Uttal