Nedrest synonym, annat ord för nedrest, vad betyder nedrest, förklaring, uttal och böjningar av nedrest.

Vad betyder och hur uttalas nedrest

Nedrest uttalas ned|rest el. ner|rest och är ett adjektiv.

Ordformer av nedrest

Böjning (i positiv) nedrest en ~ + subst. nedrest ett ~ + subst. nedresta den/det/de ~ + subst. nedreste den ~ + mask. subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerrest en ~ + subst. nerrest ett ~ + subst. nerresta den/det/de ~ + subst. nerreste den ~ + mask. subst.

Nedrest är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedrest Synonymer Betyder Uttal