Nedriven synonym, annat ord för nedriven, vad betyder nedriven, förklaring, uttal och böjningar av nedriven.

Vad betyder och hur uttalas nedriven

Nedriven uttalas ned|riven el. ner|riven och är ett adjektiv.

Ordformer av nedriven

Böjning (i positiv) nedriven en ~ + subst. nedrivet ett ~ + subst. nedrivna den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerriven en ~ + subst. nerrivet ett ~ + subst. nerrivna den/det/de ~ + subst.

Nedriven är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedriven Synonymer Betyder Uttal