Nedslipad synonym, annat ord för nedslipad, vad betyder nedslipad, förklaring, uttal och böjningar av nedslipad.

Vad betyder och hur uttalas nedslipad

Nedslipad uttalas ned|slip|ad el. ner|slip|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedslipad

Böjning (i positiv) nedslipad en ~ + subst. nedslipat ett ~ + subst. nedslipade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerslipad en ~ + subst. nerslipat ett ~ + subst. nerslipade den/det/de ~ + subst.

Nedslipad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedslipad Synonymer Betyder Uttal