Nedsliten synonym, annat ord för nedsliten, vad betyder nedsliten, förklaring, uttal och böjningar av nedsliten.

Vad betyder och hur uttalas nedsliten

Nedsliten uttalas ned|sliten el. ner|sliten och är ett adjektiv.

Ordformer av nedsliten

Böjning (i positiv) nedsliten en ~ + subst. nedslitet ett ~ + subst. nedslitna den/det/de ~ + subst. nedslitne den ~ + mask. subst. Variantstavning böjning (i positiv) nersliten en ~ + subst. nerslitet ett ~ + subst. nerslitna den/det/de ~ + subst. nerslitne den ~ + mask. subst.

Nedsliten är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet nedsliten

  1. Detta ställs ofta mot vad invånarna längs vägen tycker då boende vid en grusväg kan betyda olägenheter såsom dammoln p.g.a. erosionen vilket påverkar hus och uteliv, risken för allergier och hösnuva ökar liksom olika lungsjukdomar och huvudvärk (se även artikeln längst ner, på engelska). En annan aspekt är bilistens då grusvägskörning betyder mer färdvibration, ökat slitage på fordonet, lägre hastigheter och minskad sikt p.g.a. dammoln samt svårigheter att möta annan trafik och en sämre upplevd körupplevelse vid körning på kraftigt nedsliten väg med potthål och liknande ytskador. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedsliten Synonymer Betyder Uttal