Nedslaktad synonym, annat ord för nedslaktad, vad betyder nedslaktad, förklaring, uttal och böjningar av nedslaktad.

Vad betyder och hur uttalas nedslaktad

Nedslaktad uttalas ned|slakt|ad el. ner|slakt|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedslaktad

Böjning (i positiv) nedslaktad en ~ + subst. nedslaktat ett ~ + subst. nedslaktade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerslaktad en ~ + subst. nerslaktat ett ~ + subst. nerslaktade den/det/de ~ + subst.

Nedslaktad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedslaktad Synonymer Betyder Uttal