Nedstämd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder nedstämd, varianter, uttal och böjningar av nedstämd

Nedstämd synonym, annat ord för nedstämd, vad betyder nedstämd, förklaring, uttal och böjningar av nedstämd.

Synonymer till nedstämd

Vad betyder och hur uttalas nedstämd

Nedstämd uttalas ned|stämd och är ett adjektiv.

Nedstämd betyder:

Ordformer av nedstämd

Böjning (i positiv) nedstämd en ~ + subst. nedstämt ett ~ + subst. nedstämda den/det/de ~ + subst. nedstämde den ~ + mask. subst.

Nedstämd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Nedstämd på Engelska

  • depressed

Hur används ordet nedstämd

  1. "Hallucinogener" som samlingsnamn syftar till droger som har liknande psykoaktiva effekter. Gemensamt för hallucinogena preparat är större eller mindre förvrängningar av sinnesintryck samt starka känsloupplevelser. Det är inte helt ovanligt att reaktionen speglar brukarens ursprungliga sinnesstämning. Till exempel kan den som var nedstämd innan bruk av hallucinogena preparat, drabbas av en depression under drogens inverkan. Fysiska effekter inkluderar bland annat förhöjd puls, illamående och svettningar. (källa)
  2. eller som innebär skuld och skam som leder till att man äter på egen hand. Andra kriterier är en känsla av att vara äcklad eller nedstämd efter hetsätningsepisoden. För att diagnosen hetsätningsstörning skall sättas krävs att minst tre av dessa fem kriterier uppfylls,samtidigt som personen upplever "påtagligt lidande" och att hetsätning förekommer med en viss frekvens. För att uppfylla kriterierna för bulimia nervosa krävs att kompensatoriska beteende förekommer: t.ex. orimlig träningsmängd eller fasta. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.