Neologi synonym, annat ord för neologi, vad betyder neologi, förklaring, uttal och böjningar av neologi.

Vad betyder och hur uttalas neologi

Neologi uttalas neo|logi [-gi´] och är ett substantiv -n.

Neologi betyder:

Ordformer av neologi

Singular

neologi
obestämd grundform
neologis
obestämd genitiv
neologin
bestämd grundform
neologins
bestämd genitiv

Neologi är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet neologi

  1. Neologi (av grekiska νέος ’ny’ och λόγος ’ord’, ’kunskap’, ’lära’) är den av rationalism präglade tyska protestantiska teologi som växte fram under senare hälften av 1700-talet. Neologin var präglad av upplysningens religionskritik och andra idéer. Den betonade förnuftets betydelse, och kritiserade kyrkomötenas diskussioner och slutsatser som spekulationer. Den avvisar de kristna dogmerna om Treenigheten och Kristi gudomlighet och intog en deistisk syn på tillvaron. För dessa teser argumenterade man utifrån en historisk-kritisk metod enligt sin tids bibelvetenskap. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Neologi Synonymer Betyder Uttal