Nordpol synonym, annat ord för nordpol, vad betyder nordpol, förklaring, uttal och böjningar av nordpol.

Vad betyder och hur uttalas nordpol

Nordpol uttalas nord|pol och är ett substantiv.

Ordformer av nordpol

Singular

nordpol
obestämd grundform
nordpols
obestämd genitiv
nordpolen
bestämd grundform
nordpolens
bestämd genitiv

Plural

nordpoler
obestämd grundform
nordpolers
obestämd genitiv
nordpolerna
bestämd grundform
nordpolernas
bestämd genitiv

Nordpol är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nordpol

  1. Rent fysikaliskt är den magnetiska pol som finns nära nordpolen en magnetisk sydpol, eftersom en magnetisk nordpol dras mot den. Av samma anledning finns i fysikalisk mening jordens magnetiska nordpol vid sydpolen. I dagligt tal menar man dock magnetpolen vid nordpolen om man säger "jordens magnetiska nordpol" och tvärtom. (wikipedia.org)
  2. Den första att förklara hur kompassen fungerade var kinesen Shen Kou. I Kina upptäcktes också magnetens benägenhet att vrida sig i nord-syd riktning. Under tidig medeltid blev kompassen känd som navigationsinstrument. 1269 skrev Petrus Peregrinus om magnetens två poler, i analogi med himmelssfärens nordpol och sydpol. Kring 1600 skrev William Gilbert sin studie De Magnete (Om magneten). Där visade han att jordens magnetfält kan beskrivas med att jorden har magnetiska poler nära dess rotationsaxel som attraherar och repellerar de magnetiska polerna i kompassnålen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nordpol Synonymer Betyder Uttal