Nordlig synonym, annat ord för nordlig, vad betyder nordlig, förklaring, uttal och böjningar av nordlig.

Vad betyder och hur uttalas nordlig

Nordlig uttalas nord|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av nordlig

Böjning (i positiv) nordlig en ~ + subst. nordligt ett ~ + subst. nordliga den/det/de ~ + subst. nordlige den ~ + mask. subst. Komparation nordligare en/ett/den/det/de ~ + subst. nordligast är ~ nordligaste den/det/de ~ + subst.

Nordlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Nordlig översättning

Engelska

north, northerly
in a northerly direction, north (northerly) wind

Hur används ordet nordlig

  1. Gräslök har en nordlig cirkumpolär utbredning, d v s att den förekommer runt hela norra halvklotet. (wikipedia.org)
  2. Grönsiskan har en nordlig palearktisk utbredning och förekommer från Irland i väst och så långt österut som till Japan. Den är delvis en flyttfågel och övervintrar så långt söderut som i Medelhavsområdet, Kina och Ryukyuöarna. (wikipedia.org)
  3. Fisken lever huvudsakligen i norra Atlanten och Nordsjön från Nova Scotia, Grönland och Spetsbergen till Vita havet i öster och norra Frankrike i söder. Havskattens utbredningsområde sträcker sig ungefär mellan 79°-37° nordlig bredd och från 75° västlig till 56° östlig längd. Havets vanliga temperatur i områden där havskatten lever ligger mellan -1 och 14 °C. (wikipedia.org)
  4. Hornugglan är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, upp till ungefär 62° nordlig bredd. Större delen av den svenska stammen flyttar söderut på hösten men några övervintrar i södra Sverige, främst i Skåne. (wikipedia.org)
  5. Sirius är den starkast lysande stjärnan på stjärnhimlen, mer än dubbelt så stark som den näst ljusaste, Canopus. Den är dock inte lika ljus som Venus eller Jupiter. Sirius är synlig från i princip alla bebodda delar av jorden, det är bara från platser belägna på 73 grader nordlig bredd eller nordligare som stjärnan inte kan ses. Utgår man från stjärnbilden Orion är det lätt att lokalisera Sirius, genom att förlänga Orions bälte mot sydost så hittar man stjärnan. Sirius bildar tillsammans med Betelgeuse och Procyon asterismen Vintertriangeln. (wikipedia.org)
  6. Arten förekommer naturligt från norra Europa till Island, nordöstra Asien, norra Nordamerika och Grönland. Växten är vanlig i norra och mellersta Sverige, hela Norge och hela Finland, men sällsynt i södra Sverige och saknas i några landskap. Den har en övervägande nordlig utbredning och trivs bäst på lågt liggande, fuktiga och kalla ställen, som havskusterna och fjälltrakternas myrar, som den följer upp över trädgränsen. Enligt inventering i Jämtland nådde hönsbär 975 m på 1950-talet. 2008 hade växten klättrat upp till 1 140 m. En oberoende undersökning i Uralbergen har visat liknande tendens. (wikipedia.org)
  7. Jämthund är en hundras från Sverige. Den är en nordlig jaktspets vars främsta användningsområde är älgjakt. Den är Sveriges och Finlands vanligaste älghund och en av de populäraste hundraserna överhuvudtaget i dessa båda länder. Dess kärnområde var ursprungligen Jämtland och Härjedalen. (wikipedia.org)
  8. Under karbon var de flesta av jordens kontinenter samlade i två större kontinenter, en nordlig, Laurasien och en sydlig Gondwanaland. Under karbon närmade sig kontinentblocken varandra alltmer, Laurussia utökades genom att områden som idag motsvaras av Kazachstan och Sibirien anslöts till kontinenten. Samtidigt kolliderade Laurasien med Gondwana vid ekvatorn och kom att bilda en superkontinent, kallad Pangea. (wikipedia.org)
  9. Sjöbrisen börjar på förmiddagen, vid 9–10-tiden och blåser rakt in mot land. Den ökar samtidigt som den sakta vrider medsols på grund av corioliseffekten (jordens rotation), når sitt maximum omkring klockan 14–15 och avtar sedan. Framåt kvällen är den närmast nordlig på västkusten, västlig på sydkusten och sydlig på ostkusten. Den dör normalt ut helt i skymningen. Klara dagar med hög dagstemperatur kan sjöbrisen nå 5–10 m/s. Den påverkar ett cirka två mil brett område längs kusten. (wikipedia.org)
  10. Den specifika tibetanska buddhismen härstammar från det sista stadiet av nordlig indisk buddhism, och uppkom i Tibet omkring år 650 under den förste tibetanske kejsaren, Songtsän Gampos (617–649) regeringstid. Kejsaren lyckades inte popularisera religionen hos allmänheten, men han såg till att omkring 13 tempel byggdes. Buddhismen var dock inte den enda religion som fick stöd av denne kejsare. Han fortsatte att stödja andra tibetanska religioner, och placerade avbildningar av traditionella tibetanska gudar bredvid buddhistiska avbildningar i de buddhistiska templen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nordlig Synonymer Betyder Uttal