Offentlighet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder offentlighet, varianter, uttal och böjningar av offentlighet

Offentlighet synonym, annat ord för offentlighet, vad betyder offentlighet, förklaring, uttal och böjningar av offentlighet.

Vad betyder och hur uttalas offentlighet

Offentlighet uttalas offent|lig|het och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av offentlighet

Singular

offentlighet
obestämd grundform
offentlighets
obestämd genitiv
offentligheten
bestämd grundform
offentlighetens
bestämd genitiv

Plural

offentligheter
obestämd grundform
offentligheters
obestämd genitiv
offentligheterna
bestämd grundform
offentligheternas
bestämd genitiv

Offentlighet är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Offentlighet på Engelska

  • publicity, the (general) public - publicly announce a decision

Hur används ordet offentlighet

  1. Det ryska ordet glasnost kan omväxlande översättas som 'öppenhet', 'transparens', 'publicitet' eller 'offentlighet'. Grundbetydelsen handlar om att 'ge röst (åt)', och yttrandefrihet är ett näraliggande syskonord ur västerländsk tradition. (källa)
  2. Individualism har ofta kontrasterats med antingen totalitarism eller kollektivism, men faktum är att det på sociologisk nivå är ett spektrum av beteenden med en glidande skala mellan länder med en liten offentlighet (till exempel USA) och blandsamhällen (Storbritanniens efterkrigstid) till kollektivistiska. Dessutom poängterar många kollektivister, i synnerhet anarkister eller socialliberaler, den enorma skillnaden mellan frisinnad kollektivism och totalitär manifestation. (källa)
  3. Inskription är en nedteckning som består under längre tidsperioder. Det kan vara tecken som är ingraverade i beständiga material som till exempel stenar och metaller. Inskriptioner tenderar att ha som syfte att vara synlig för en offentlighet med en ambition om historieskrivning. Studiet av inskriptioner som tex Behistuninskriften eller Rosettastenen kallas för epigrafik. (källa)
  4. I och med medvetenheten kring det egna samhället och den individuella funktionen i det började alltså modernitetens filosofi att tillämpas praktiskt. Det blev viktigt att ha en rörlig offentlighet där idéer och tankar fick flöda fritt, relativt oberoende av den individuella kulturella identiteten. Det offentliga öppnades mer i och med den växande medelklassen. Ett nytt samhälle växte fram. Tidningar, gemensamma arbetsplatser och den ökade folkbildningen bidrog till att samhället efterhand blev mer demokratiskt. Dessa föreställningar spreds och började användas i politiken och resulterade bland annat i den franska revolutionen. (källa)
  5. Begreppet offentlighet saknar en entydig definition. I vanligt språkbruk avses de verksamheter och platser i ett samhälle som är tillgängliga för dess medborgare vilket står i kontrast till det privata . I andra sammanhang kan offentligheten definieras som bärare av den allmänna opinionen men också som statlig representation. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.