Offentligt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder offentligt, varianter, uttal och böjningar av offentligt

Offentligt synonym, annat ord för offentligt, vad betyder offentligt, förklaring, uttal och böjningar av offentligt.

Synonymer till offentligt

Andra språk

Offentligt på Engelska

 • public - make a public announcement in the press

Hur används ordet offentligt

 1. Som läkare blir jag upprörd att två så unga utövare känner sig pressade till att berätta om högst privata hälsofrågor offentligt, säger han till Dagbladet. (källa)
 2. I "Skavlan" blir sångerskan märkbart rörd och har svårt att hålla tillbaka tårarna när hon för första gången pratar om händelsen offentligt. Och hon säger att hon känner sig lite dum över att ta åt sig av vad som skrivs på nätet. (källa)
 3. "Jag har inte sett situationen."Betyder: Det är en jätteful tackling men tänker inte kritisera min spelare offentligt. (källa)
 4. En generalplan godkänns av kommunfullmäktige och kan också utarbetas i etapper eller delområden (delgeneralplan). Kommunen kan för utarbetandet utfärda byggförbud och åtgärdsbegränsningar för högst fem år, detta kan på olika grunder förlängas upp till 15 år. När generalplan utarbetas bör man sträva efter att i första hand utnyttja den befintliga samhällsstrukturen, att behovet av bostäder och tillgången till service beaktas samt att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö och verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv. Vidare bör trafikens behov tillgodoses och energiförsörjning, vatten och avlopp samt avfallshantering ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt. Man bör även sträva efter att befintliga miljöolägenheter minskas, att byggd miljö, landskap och naturvärden värnas och att det reserveras tillräckligt med rekreationsområden. Generalplanen uppgörs i form av en karta med därtill hörande beskrivning. Under planeringsskedet bör alla berörda myndigheter verka i samråd, och planförslaget bör framläggas till offentligt påseende. (källa)
 5. Leitourgia är gammalgrekiska och betyder "offentligt arbete" eller "uppdrag i det allmännas tjänst". I de grekiska stadsstaterna syftade liturgi på ett bygge eller annat allmännyttigt projekt som en rik medborgare bekostat, antingen frivilligt eller till följd av en särskild skatt som ålagts honom. (källa)
 6. Sommargågata är en gata som under sommarhalvåret regleras som gågata. När sommarsäsongen är över ändras trafikreglerna till en traditionell gata för cyklar och bilar. Vanligen tillåts uteserveringar och möblering direkt på gågatan vilket skapar ett allmän offentligt rum och folkliv. (källa)
 7. Halsjärn är ett gammalt redskap som användes för tortyr genom att minska rörelsefriheten. Halsjärnet användes främst för skamstraff, men var även ett hjälpmedel när det kom till piskning. Halsjärnet var fäst på en skampåle, en skamstock eller mellan två tegelstenar i en vägg när någon skulle tuktas genom skamstraff till allmän beskådan. Skamstocken var monterad på en upphöjd plattform där förbrytaren sattes fast i halsjärnet för att bestraffas offentligt. (källa)
 8. I äldre svensk rätt hade släkten genom bördsrätten rätt att före någon annan utomstående köpa en fastighet som lades ut till försäljning. När erbjudandet skedde offentligt vid ting eller rådstuga kallades detta uppbud, sista resterna av detta försvann 1875. (källa)
 9. Hembygdsgård kallas en äldre gård, gammelgård eller samling byggnader, som i de flesta fall övertagits av ortens hembygdsförening och sköts av densamma, ibland med offentligt stöd. (källa)
 10. Hyresförhållanden regleras i Lag om hyra av bostadslägenhet och i hyresavtal, som skall göras upp skriftligen. För vissa hyresförhållanden där hyresvärden är ett offentligt samfund gäller särskilda bestämmelser. Oskäliga villkor i hyresavtal kan jämkas eller lämnas obeaktade enligt bestämmelser i konsumentskyddslagen. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.