Oklar Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oklar, varianter, uttal och böjningar av oklar

Oklar synonym, annat ord för oklar, vad betyder oklar, förklaring, uttal och böjningar av oklar.

Synonymer till oklar

Vad betyder och hur uttalas oklar

Oklar uttalas o|klar och är ett adjektiv -t -a.

Oklar betyder:

Ordformer av oklar

Böjning (i positiv) oklar en ~ + subst. oklart ett ~ + subst. oklara den/det/de ~ + subst. Komparation oklarare en/ett/den/det/de ~ + subst. oklarast är ~ oklaraste den/det/de ~ + subst.

Oklar är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Oklar på Engelska

 • indistinct - unclear (ambiguous) directives, whether or not we will phase out nuclear power is still not clear

Hur används ordet oklar

 1. Arten systematiska position var länge oklar. Trots att den tidig klassificerades som en självständig familj fanns fram till 1980-talet många zoologer som räknade gaffelantilopen som underfamilj till slidhornsdjuren. Efter undersökningar av djurets DNA blev det känt att arten utgör systergruppen till hjortdjuren. (källa)
 2. Elektroplätering eller galvanoplastik är en process som innebär att man med hjälp av elektrolys täcker ett metallföremål med ett tunt skikt exempelvis guld eller silver. Processen var eventuellt känd i Persien redan före vår tideräknings början, det så kallade Bagdadbatteriet. Funktionen hos detta är dock oklar och några elektropläterade föremål från tiden finns inte. (källa)
 3. Strömmen är namngiven ur tron att den hade sitt ursprung i Mexikanska golfen. Av alla havsströmmar är denna bland de mest undersökta och välkända där dess upptäckt sträcker sig ända bak till 1500-talet när spanska sjöfarare började utnyttja den för att underlätta sjöfärderna från Västindien till Europa. Uppkomsten och drivkraften för Golfströmmen var länge oklar fram till 1948 när den första accepterade förklaringen gavs. Den kom från den amerikanske oceanografen Henry Stommel. I alla oceaner finns globala strömvirvlar och för dom är det gemensamma en assymmetri och intensifiering på virvelns vänstra sida. Kuroshio i Stilla havet och Somaliströmmen i Indiska oceanen är exempel på motsvarigheter till Golfströmmen. Stommel visade att jordens rotation påverkade strömmarna (Corioliskraften) och därmed intensifieringen som ökade när man går från ekvatorn mot polerna. (källa)
 4. I fråga om människan används istället begreppet intersexualism när man talar om personer med oklar könstillhörighet, eftersom ordet hermafrodit kan upplevas som kränkande eller nedvärderande. Intersexualism är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika tillstånd, exempelvis könskromosomuppsättningen XXY, vilken är den vanligaste kromosomförändringen. (källa)
 5. Enligt modern vetenskaplig uppfattning finns inget taxon med namnet hovdjur, i alla fall inte i den historiska versionen. Relationen mellan följande taxa är i stort sett oklar, men att varje för sig är en monofyletisk grupp har fastställts. (källa)
 6. De så kallade geometriska jordeböckerna upprättades av Lantmäteriet från år 1630 med syfte att ge en kartläggning av byar och hemman och deras ägor. Man upprättade kartor över åker och äng och redogjorde för avkastning och andra förhållanden av ekonomisk natur. Huruvida den ursprungliga avsikten var att dessa kartor skulle ligga till grund för beskattning är oklar, men kartorna kan hur som helst betraktas som föregångare till dagens ekonomiska kartor. (källa)
 7. Klarmedel är en samlingsbenämning på ämnen som används för att klara vätskor, genom deras egenskap att attrahera och kapsla in de partiklar som håller sig svävande i vätskan och gör denna oklar. Detta sker genom att de antingen rycker med sig partiklarna till botten eller binder dem så att de kan filtreras bort. (källa)
 8. Kobrygga, benämning med oklar ursprunglig betydelse, avsåg förr den del av ett fartygs övre däck som är belägen mellan gångborden samt för- och stormast, där barkasser placerades under gång till sjöss. (källa)
 9. Ordets ursprung är oklar, men efterleden anses komma ur snärja, syftande på inplocket. Det är ursprungligen ett skånskt dialektord, i Småland, Halland och Bohuslän kallades tekniken vanligen inplock eller inplockning, i Mellansverige kallas textilierna vanligen plockåklä. (källa)
 10. I Östeuropa är kronhjortens utbredningsområde i stort sett sammanhängande men i Västeuropa finns flera från varandra avgränsade populationer. Trafiksträckor och större samhällen förhindrar ett genetiskt utbyte mellan de olika populationerna så att de blir mindre friska. Västeuropeiska stater med större kronhjortbestånd är Storbritannien, Tyskland, Spanien och Österrike. I Frankrike, Italien, Grekland, Belgien, Irland, Nederländerna och Norge finns däremot bara små populationer. Till Sverige kom kronhjorten redan för omkring 10.000 år sedan. Den exakta utbredningen är dock oklar. Kronhjorten nämns till exempel inte i Västgötalagen, vilket tyder på att den inte fanns där vid den tid då lagen gällde (1200-talet). Den minskade dock under 1800-talet. I Västergötand fanns på 1600-talet gott om kronhjort, och där försvann den sista 1836. På Kållandsö fanns på 1820-talet omkring 150 hjortar, av vilka på 1840-talet fanns några få kvar. På Omberg fanns fram till 1830-talet kronhjort. Den minskade dock och på 1880-talet fanns de endast kvar i Skåne på godsen Högestad, Baldringe, Krageholm, Söfdeborg, Snogeholm, Övedskoster och Häckeberga. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.