Omedelbart Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder omedelbart, varianter, uttal och böjningar av omedelbart

Omedelbart synonym, annat ord för omedelbart, vad betyder omedelbart, förklaring, uttal och böjningar av omedelbart.

Synonymer till omedelbart

Vad betyder och hur uttalas omedelbart

Omedelbart uttalas o|medel|bart ad och är ett verb.

Ordformer av omedelbart

Ordform(er) omedelbart adverb

Andra språk

Omedelbart på Engelska

  • immediately - just after the war

Hur används ordet omedelbart

  1. Johanna Frid gör på ett omedelbart sätt det som alla författare strävar efter: Hon etablerar en helt egen röst i sin text. Hennes roman är egensinnig, intelligent och rolig – ett helt självklart val som vinnare av DN: s kulturpris, säger DN: s kulturchef Björn Wiman i ett pressmeddelande. (källa)
  2. Hon vann Norges finaste musikpris - och möttes omedelbart av en kritikstorm. (källa)
  3. Med klostrens tilltagande rikedom växte abbotarnas makt, många underkände biskoparnas myndighet och en del gjorde själva anspråk på biskopliga rättigheter. Abbotar med biskoplig värdighet kallades infularabbotar och lydde omedelbart under påven. Deras kloster kallades omedelbara eller befriade och utgjorde med underlydande kyrkoområden särskilda abbotstift. I Tysk-romerska riket fanns till och med furstliga abbotstift så som Fulda och S:t Gallen. De styrdes av en furstabbot som både var kyrkligt utsedd klosterföreståndare och furste över ett territorium i Tysk-romerska riket. (källa)
  4. Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Till skillnad från inkomstpensionen, som omedelbart betalas ut till dagens pensionärer, fonderas premiepensionen på individuella konton, och kan av personen efter eget huvud investeras i upp till fem värdepappersfonder. Om något aktivt val ej görs placeras medlen i sjunde AP-fonden, AP7 Såfa, Statens årskullsförvaltningsalternativ. Denna fond kallas vanligtvis för "soffliggarfonden" och numera är det färre än 0,5 procent av de nyinträdande i pensionssystemet som gör ett aktivt val. Den absoluta majoriteten hamnar i AP7 Såfa. Till premiepensionssystemet inbetalades ungefär 41 miljarder kronor för inkomståret 2018. Personer födda 1938 eller tidigare ingår inte i premiepensionssystemet, trots att de med sina avgifter till stor del byggde upp de allmänna pensionsfonderna. (källa)
  5. Partiklarna i gaser interagerar endast slumpmässigt genom relativt sällsynta kollisioner. Partiklarna rör sig i slumpmässig riktning med hög hastighet. Fördelningen av hastigheter är slumpmässigt fördelad efter Maxwell-Boltzmannfördelningen. Gasfasen är därför ett helt oordnat tillstånd. På grund av termodynamikens andra huvudsats kommer gaspartiklar omedelbart diffundera för att homogent fylla det utrymme som ges dem, oberoende av form eller volym. (källa)
  6. Giljotin (franska guillotine) eller fallbila är ett avrättningsverktyg som introducerades i Frankrike 1792 i samband med den franska revolutionen (skräckväldet). En giljotin består av två vertikala skenor och en snedställd bila. Vid avrättningen frigörs bilan från sitt högsta läge och hugger igenom offret vid halsen och offret dör omedelbart. (källa)
  7. Einsteins speciella relativitetsteori tar inte hänsyn till att ett objekt inte omedelbart kan påverka andra objekt i sin omgivning via någon omedelbar "verkan på avstånd", då ingen information kan färdas mellan två interagerande kroppar snabbare än ljuset. Istället utvecklade Albert Einstein sin allmänna relativitetsteori som beskriver rummet och tiden som ett fyrdimensionellt rum, vanligen kallad rumtiden, som kröks av en närvarande massa. En kropp i rörelse i rumtiden rör sig då längs "räta linjer", geodeter, som ur ett rent rumsligt perspektiv kan se ut att böja sig runt massor. Denna avböjning från vad som ur det rent rumsliga perspektivet ser ut som en rät linje kan då förklaras som Newtons "gravitationskraft". (källa)
  8. Lagen säger att om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa personen även utan anhållningsbeslut. Har någon gripits, ska han eller hon så snart som möjligt förhöras av polisman eller åklagare. Åklagaren ska snarast efter förhöret besluta om den misstänkte ska anhållas eller inte. Om åklagaren inte beslutar om anhållan, måste beslutet om gripande omedelbart hävas. (källa)
  9. En annan typ av grundslag är halv-volley, där bollen spelas nära marken omedelbart efter studs. Detta svåra slag spelas ofta defensivt när spelaren är ur balans, men kan också slås offensivt och föregå en nätattack. Känd för sina utomordentliga halv-volleyslag var den amerikanska spelaren Doris Hart. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.