Omedveten Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder omedveten, varianter, uttal och böjningar av omedveten

Omedveten synonym, annat ord för omedveten, vad betyder omedveten, förklaring, uttal och böjningar av omedveten.

Vad betyder och hur uttalas omedveten

Omedveten uttalas o|med|veten och är ett adjektiv.

Ordformer av omedveten

Böjning (i positiv) omedveten en ~ + subst. omedvetet ett ~ + subst. omedvetna den/det/de ~ + subst. omedvetne den ~ + mask. subst.

Omedveten är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Omedveten på Engelska

  • unconscious, unaware - he was quite unaware of the impending danger

Hur används ordet omedveten

  1. En särskild betydelse fick begreppet ande hos Friedrich Hegel och de efterföljande tyska idealismen, där anden ("Der Geist") tolkades som den yttersta verkligheten och ursprunget för allt vårt kännande, upplevande tänkande och viljande. Han tolkade historiens utveckling som ett resultat av världsandens utveckling genom ständigt utbytta "Tidsandar" ("Zeitgeist"). Eduard von Hartmann uppfattades världsgrunden som en "omedveten" ande. Wilhelm Dilthey och andra dualister kom senare att utvidga begreppet ande till att omfatta alla den mänskliga kulturens yttringar. (källa)
  2. En normal hjärtfrekvens ligger vanligtvis på mellan 60 och 100 slag i minuten. Vid hjärtflimmer kan antalet hjärtslag per minut öka till betydligt fler än 100 slag i minuten. De problem som kan uppstå till följd av hjärtflimmer inkluderar andnöd, yrsel och trötthetssymptom. Ett annat möjligt symptom på tillståndet är palpitation. Ibland ger tillståndet dock inte upphov till några som helst symptom, vilket gör att den person som är drabbad är helt omedveten om att hjärtfrekvensen är oregelbunden. (källa)
  3. Identifikation (beteendevetenskap) – en komplex, omedveten, psykologisk process där personen försöker vara någon annan person. (källa)
  4. Katakres är en (till synes) ologisk sammanblandning av ord, uttryck eller bilder som kan vara både medveten och omedveten. Ordet katakres kommer från grekiskans κατάχρησις (katachresis) som betyder "missbruk" (jämför latinets abusio). En katakres kan vara humoristiskt menad eller en helt ofrivillig groda. (källa)
  5. Kroppsspråk, avser alla former av mänsklig icke-verbal kommunikation, medveten såväl som omedveten, men är egentligen inget språk per definition. Kinesik heter den etologiska underavdelning som studerar "kroppspråk". I talspråk kan benämningen också avse djurs kroppsrörelser. Skillnader i kroppsspråk varierar både mellan individer och mellan olika grupper av människor och kroppsspråk fungerar så även som social och kulturell markör även om det finns gemensamma biologiska grunder, varav många delas med andra djurarter. (källa)
  6. Begreppet "cybernetisk process" används även inom coachning för att beskriva medveten och omedveten styrning av hjärnans upplevelseförmåga. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.