Omgående Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder omgående, varianter, uttal och böjningar av omgående

Omgående synonym, annat ord för omgående, vad betyder omgående, förklaring, uttal och böjningar av omgående.

Synonymer till omgående

Vad betyder och hur uttalas omgående

Omgående uttalas om|gå|ende ad och är ett verb.

Omgående betyder:

Ordformer av omgående

Ordform(er) omgående adverb

Andra språk

Omgående på Engelska

  • immediately - a car mechanic (car mechanics) will get immediate employment

Hur används ordet omgående

  1. Hjärt- och lungräddning (HLR) är en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster, exempelvis agonal andning. Den drabbade bedöms då ha ett hjärtstillestånd eller, då personen fortfarande har puls (wikipedia.org)
  2. ”Generellt kan man säga att vi först bedömer barnet utifrån allmäntillståndet och helhetsbilden utifrån vilket trauma barnet varit utsatt för. Huvudet på barn är förhållandevis tungt och därför slår små barn ofta i huvudet i när de faller. Skallskador är också den viktigaste skadan att utesluta. Allvarliga skador är dock mycket ovanliga. Barn får lättare sprickor och frakturer än vuxna och läker också frakturer snabbare och bättre än vuxna. Ibland kan det vara svårt att värdera status omgående då det inte alltid är uppenbart vid en första undersökning. Om det är så att diagnos inte ställts vid första tillfället är det självklart olyckligt även om det inte behöver ha betydelse för förloppet eller behandlingen”, skriver hon i mejlet. (aftonbladet.se)
  3. När en propeller eller ett pumphjul rör sig hastigt i en vätska uppstår tryckvariationer där trycket lokalt kan understiga ångbildningstrycket varvid ångbubblor bildas. Dessa ångbubblor kan sedan förflyttas med strömningen till regioner med högre tryck, varvid ångbubblorna omgående kollapsar eller imploderar. Denna kollaps kan ske så snabbt och våldsamt att den orsakar erosionsskador på till exempel propellrar och pumphjul. (wikipedia.org)
  4. Far Cry: New Dawn är egentligen det definierande exemplet på hur ett spel i öppen värld-stuk ska vara. Bara det faktum att vi ges fria tyglar att själva utforska gigantiska miljöer omgående, är befriande i sig. När vi dyker in i den postapokalyptiska versionen av Hope County gäller det dessutom att alltid ha samtliga sinnen närvarande. Vi vet aldrig när vi hamnar mitt i en väpnad uppgörelse mellan olika falanger. Eller när vilda djur, som stridit mot varandra några sekunder tidigare, ger sig på oss istället. Men precis som i tidigare Far Cry-spel har vi stor valfrihet i hur vi tar itu med dessa problem, oavsett om vi flyr eller fäktar. (idg.se)
  5. Nypressad juice avser att juicen har tillverkats nyligen. Juice som pressas från färska råvaror i hemmet och dricks omgående faller under detta begrepp. När man gör nypressad juice importerar man vanligtvis hela färska frukter som sedan pressas, pastöriseras och förpackas i de länder där de sedan ska säljas. Används ordet "nypressad" vid märkning av juicer ska det förklaras vad som avses. Tidsperioden mellan pressning och bäst före-dag ska vara begränsad och anges. (wikipedia.org)
  6. I vissa deckare används kloroform som bedövningsmedel. Förövaren trycker en trasa mot offrets näsa och mun så att det andas in ångorna och omgående svimmar. I verkligheten är verkan inte omedelbar, det tar minst fem minuter innan personen tappar medvetandet. (wikipedia.org)
  7. Konstruktionen påminner ganska mycket om en tving, men bör inte användas som sådan då dess mättnoggrannhet tämligen omgående går förlorad. (wikipedia.org)
  8. Följande exempel illustrerar en tillämpning av miljölagstiftningen: En person åtalades för oaktsamt miljöbrott, närmare bestämt brott mot 29 kapitlet 1 § i miljöbalken. Vid tankning av bensin hade omkring 350 liter släppts ut. Bensin kan typiskt sett medföra en förorening, som är skadlig djur, växter eller människors hälsa. Det är utrett att en sådan mängd bensin rann ut på marken att omfattningen av den skada, som utsläppet typiskt sett kan medföra, inte har ringa betydelse. Högsta domstolen ansåg att personen ansvarade för att tankningen skedde under betryggande former, vilket han underlåtit att säkerställa. Att han omgående vidtog åtgärder för att begränsa skadan saknade betydelse, då det skedde efter att brottet avslutats. Eftersom personen genast vidtog åtgärder, som gjorde att så gott som all bensin kunde samlas upp och att utsläppet därmed i princip inte orsakade någon skada, sattes påföljden till minsta antalet dagsböter. Personen dömdes därför till 30 dagsböter om 130 kr. (wikipedia.org)
  9. Natriumhydroxid är extremt frätande på hud, slemhinnor och annan vävnad på människor och djur samt på många textilier. Den orsakar snabbt djupa frätskador vid hudkontakt och är en av de farligaste kemikalier som förekommer i hemmiljön. Att använda natriumhydroxid för att lösa proppar i avlopp är mycket farligt då inandning av damm från pulvret eller minsta stänk på hud, kläder eller ögon ger allvarliga frätskador. Förtäring är livsfarligt. Natriumhydroxid får aldrig lämnas inom räckhåll för barn. Får man natriumhydroxid på sig måste man spola med vatten 15-30 minuter, och söka vård. Man kan också försöka att så snabbt som möjligt hälla över någon svag syra som ättika eller vinäger. Vid förtäring ska man omedelbart skölja munnen upprepade gånger med vatten. Drick omgående några dl mjölk om det finns tillgängligt, annars några dl vatten. Framkalla inte kräkning. Transportera så snabbt som möjligt till akutmottagning. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.