Omljud Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder omljud, varianter, uttal och böjningar av omljud

Omljud synonym, annat ord för omljud, vad betyder omljud, förklaring, uttal och böjningar av omljud.

Vad betyder och hur uttalas omljud

Omljud uttalas om|ljud och är ett substantiv.

Omljud betyder:

Ordformer av omljud

Singular

omljud
obestämd grundform
omljuds
obestämd genitiv
omljudet
bestämd grundform
omljudets
bestämd genitiv

Plural

omljud
obestämd grundform
omljuds
obestämd genitiv
omljuden
bestämd grundform
omljudens
bestämd genitiv

Omljud är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet omljud

  1. Dagens svenska namn Gotland med o härrör, likt många andra namn längs Sveriges kuster, från lågtyskan genom a-omljud. Till början av 1920-talet stavades Gotland med två t som Gottland. Enligt SCB:s folkräkning från 1930 skedde ändringen av stavningen enligt ett regeringsbeslut den 12 november 1923. (källa)
  2. Andra konjugationen: böja → böj, tycka → tyck Andra konjugationen med j-bortfall och omljud: välja → välj, smörja → smörj. (källa)
  3. När svenska adjektiv och adverb kompareras görs detta med ändelserna -(a)re och -(a)st eller genom tillägg av mer/mera för komparativ och mest för superlativ. I vissa fall förekommer omljud (till exempel i ung - yngre - yngst och lång - längre - längst) och i ett fåtal fall innehåller komparationen suppletiv böjning (till exempel bra - bättre - bäst och liten/lilla/små - mindre - minst). För verbparticip och vissa andra typer av adjektiv används framförställt "mer" och "mest" i stället för suffix för att uttrycka komparationsgraderna (skadad - mer skadad - mest skadad). Dessa sammansatta former kallas analytiska eller perifrastiska. Vissa ord kan, av semantiska skäl, bli komiska vid komparation, till exempel ordet "död", även om det är fullt möjligt att använda "dödare" i symbolisk eller överförd bemärkelse. (källa)
  4. Omljud (tyska: Umlaut, en term som används även på exempelvis engelska) är en process som innebär att en vokal påverkas av en annan vokal, vanligen i den följande stavelsen. Omljud är en företeelse som är speciell för de nord- och västgermanska språken. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.