Omlokalisera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder omlokalisera, varianter, uttal och böjningar av omlokalisera

Omlokalisera synonym, annat ord för omlokalisera, vad betyder omlokalisera, förklaring, uttal och böjningar av omlokalisera.

Synonym till omlokalisera

Vad betyder och hur uttalas omlokalisera

Omlokalisera uttalas om|lok|al|is|era och är ett verb -de.

Ordformer av omlokalisera

Aktiv

omlokalisera
infinitiv
omlokaliserar
presens
omlokaliserade
preteritum
omlokaliserat
supinum
omlokaliserande
presens particip
omlokalisera
imperativ

Passiv

omlokaliseras
infinitiv
omlokaliseras
presens
omlokaliserades
preteritum
omlokaliserats
supinum

Perfekt particip

omlokaliserad en
~ + subst.
omlokaliserat ett
~ + subst.
omlokaliserade den/det/de
~ + subst.

Omlokalisera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet omlokalisera

  1. Flygvapnets flygbefälsskola (FBS) bildades den 17 maj 1943, och lokaliserades till Luleå. Skolans huvuduppgift var till en början att utbilda i bombfällning och skjutning. År 1968 överfördes skolan till Östgöta flygflottilj på Malmslätt, där den teoretiska delen hölls, medan den praktiska delen hölls vid respektive flottilj. År 1981 fick skolan namnet Flygvapnets befälsskola. År 1983 omlokaliserades skolan från Malmslätt. Vissa källor hävdar att skolan åren 1983–1985 var placerad vid Flygvapnets Södertörnsskolor i Tullinge. Andra källor hävdar att skolan omlokaliserades direkt till Uppsala, och där först blev en del av F 16. År 1985 blev skolan organisatoriskt en del av Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20), men löd direkt under Chefen för Flygvapnet. Flygvapnets befälsskola (FBS) var tillsammans med Flygvapnets Stridsledning- och luftbevakningsskola (StrilS) de två skolor som tillfördes Luftstridsskolan från den 1 januari 2005. (källa)
  2. Värnpliktskontoret för Marinen bildades år 1981, och mönstrade värnpliktiga för Marinens räkning. Kontoret var samlokaliserat med Östra värnpliktskontoret i Solna. I samband med Försvarsutredning 1988 föreslogs kontoret att omlokaliseras till Berga örlogsbas. Kontoret kvarstod i Solna, och den 1 juli 1991 sammanfördes Värnpliktskontoret för Marinen med Östra värnpliktskontoret och bildade Mellersta värnpliktskontoret. (källa)
  3. Inför 1982 års försvarsbeslut undantogs Bergslagens artilleriregemente, Bodens artilleriregemente, Gotlands artilleriregemente, Norrlands artilleriregemente samt Wendes artilleriregemente från granskning gällande att finna en kostnadsreducering inom artilleriet. Bakgrunden till att Bergslagens artilleriregemente undantogs, var på grund av att det var det artilleriförband som hade närmast till de två största skjutfällen — Älvdalen och Villingsberg. Istället föreslogs en avveckling av Smålands artilleriregemente, samt att Artilleriets officershögskola (ArtOHS) skulle omlokaliseras, av regionalpolitiska skäl, till Kristinehamn. (källa)
  4. Bråvalla flygflottilj (F 13) hade en basering vid före detta Östgöta flygflottilj (F 3) i Malmslätt dit även Östgöta arméflygbataljon (AF 2) 1985 kom att lokaliseras, genom att Arméflygskolan (ArméflygS) i Nyköping avvecklades och omlokaliseras till Malmens flygplats. Den så kallade "Huvudstadsjakten" (12. jaktflygdivisionen) förlagd vid Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18), hade endast organisatoriskt överförts från Västmanlands flygflottilj (F 1) till Upplands flygflottilj (F 16), men förblev baserad i Tullinge. Jaktdivisionen avvecklades helt, dock kom beslutet genom budgetförslaget för budgetåret 1983/1984. Vid före detta Kalmar flygflottilj (F 12) var Flygvapnets väderskola lokaliserade som ett detachement till Blekinge flygflottilj (F 17), men kom att omlokaliseras till Krigsflygskolan (F 5). Transportflyget som TP84 Herkules kom helt att helt koncentreras till Skaraborgs flygflottilj (F 7). (källa)
  5. 1976 sålde CBS Studio 52, eftersom man valde att omlokalisera majoriteten av sin produktion till Ed Sullivan Theater (studio 50). (källa)
  6. År 2010 skiftade det politiska klimatet i Australien i frågan om pornografi varpå bolaget flyttade till Nederländerna. En tid innan flytten hade bolaget omlokaliserat sina servrar till USA och Nederländerna. (källa)
  7. Den tillkom genom 1944 års civilförsvarslag och ersatte Luftskyddsinspektionen och Statens utrymningskommission. Den hade som namnet antyder huvudansvaret för det statliga civilförsvaret. Civilförsvarsstyrelsens verksamhet inleddes den 1 oktober 1944. Till en början sorterade den under Socialdepartementet, senare Inrikesdepartementet, Kommundepartementet och till sist Försvarsdepartementet. År 1978 omlokaliserades myndigheten från Jämtlandsgatan 97 i Stockholm till Karolinen i Karlstad. Civilförsvarsstyrelsen upphörde som myndighet den 1 juli 1986, då myndigheten sammanslogs med Statens brandnämnd och dess uppgifter övertogs av det nyinrättade Statens räddningsverk. (källa)
  8. Som ett resultat av SOU 1963:69 Lokalisering av statlig verksamhet, omlokaliserades distrikten inom Statens Elektriska Inspektion från Gamla Stan i Stockholm till fem nya kontor. I samband med omlokaliseringen tillkom ett distrikt genom att det norra distriktet delades i två nya distrikt. (källa)
  9. Regementet hade från den 12 augusti 1820 sina stamskolor förlagda till Herrevadskloster. Den 6 november 1882 förlades stamskolorna till Kronprinsens husarregementes (K 7) före detta kaserner på St Östergatan 34, vilka senare revs 1912. Åren 1882–1895 hade regementet sin expedition i Kristianstad. Den 9 augusti 1895 samlades hela regementet i Ystad, då regementsexpeditionen förlades till St Östergatan 37. Den 1 november 1897 flyttade regementet in i nyuppfört kasernetablissement på Dragongatan 36 i Ystad. Kasernetablissementet uppfördes efter 1892 års härordnings byggnadsprogram och uppfördes enligt ett blocksystem. År 1909 uppfördes ytterligare två kaserner vid Dragongatan, vilka fick ett sidokorridorssystem. Kasernetablissementet i Ystad övertogs den 1 april 1928 av Södra skånska infanteriregementet (I 7), från 1963 benämnt Södra skånska regementet (P 7). Efter att Malmöbrigaden (PB 7) sommaren 1982 omlokaliserades från Ystad till Revingehed, övertogs regementsområdet av Skånska luftvärnsregementet (Lv 4). De sistnämnda brukade det gamla kasernetablissementet fram till Skånska luftvärnsregementets avveckling 31 december 1997. Anläggningarna inom kasernetablissementet är byggnadsminnesförklarade och används sedan 1998 av olika civila verksamheter, bland annat bostäder. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.