Organisatorisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder organisatorisk, varianter, uttal och böjningar av organisatorisk

Organisatorisk synonym, annat ord för organisatorisk, vad betyder organisatorisk, förklaring, uttal och böjningar av organisatorisk.

Vad betyder och hur uttalas organisatorisk

Organisatorisk uttalas org|an|is|at|or|isk [-to´-] och är ett adjektiv -t -a.

Organisatorisk betyder:

Ordformer av organisatorisk

Böjning (i positiv) organisatorisk en ~ + subst. organisatoriskt ett ~ + subst. organisatoriska den/det/de ~ + subst. organisatoriske den ~ + mask. subst.

Organisatorisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet organisatorisk

  1. Adel (adelskap, ridderskap, frälsemän) är en av börd överordnad samhällsgrupp. Oftast syftar ordet på en grupp som av främst militära skäl uppstod i feodalsamhället och som (vanligen av en kung) beviljades lagstadgade, vanligen ärftliga privilegier förenade med titlar och särskilda heraldiska rangtecken. Ordet adel kan även användas för en bördsaristokrati i samhällen som inte är feodala, till exempel antikens Rom. Adelsprivilegierna var av ekonomisk, politisk, organisatorisk och social karaktär. De kunde vara mycket betydande och innebära till exempel skattefrihet ("frälst" från beskattning) och företräde till statliga ämbeten, men också försvarsplikt i krigstider eller när kungen kallade. I Sverige och många andra moderna samhällen har adelskap inte längre någon större praktisk betydelse. (wikipedia.org)
  2. Räddningsinsats – en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö, bestående av samhällets resurser (wikipedia.org)
  3. en organisatorisk enhet inom en högskola eller ett universitet, se institution (akademisk) (wikipedia.org)
  4. I organisatorisk bemärkelse en arbetsgrupp, ett företag, eller dylikt, som utgörs av och drivs med gemensamhet. Ett fundamentalt begrepp inom socialismen, där kollektiva intressen och själva maktstrukturen är mer avgörande än en ekonomisk infallsvinkel. Följaktligen är det ett mer abstrakt och ideologiskt begrepp än kooperativ, vilket i högre grad fokuserar på kollektivets monetära aspekter och på dess konkreta ägande. Många gånger kan dock begreppen ses som likvärdiga. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.