Osis Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder osis, varianter, uttal och böjningar av osis

Osis synonym, annat ord för osis, vad betyder osis, förklaring, uttal och böjningar av osis.

Synonym till osis

Vad betyder och hur uttalas osis

Osis uttalas os|is och är ett substantiv -en.

Osis betyder:

Ordformer av osis

Singular

osis
obestämd grundform
osis
obestämd genitiv
osisen
bestämd grundform
osisens
bestämd genitiv

Osis är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet osis

  1. Psykos (från grekiska ψυχή "psyke", för själ eller liv, och -οσις "-osis", för abnormalt tillstånd), innebär en nedsättning av förmågan att skilja på verklighet och fantasi. Några sjukdomar som definitionsmässigt innefattar åtminstone episoder av psykos är schizofreni och schizoaffektivt syndrom medan vanföreställningssyndrom innebär att psykos föreligger så länge vanföreställningen kvarstår. En manisk episod vid bipolär sjukdom och svåra depressioner kan omfatta psykotiska symtom. (källa)
  2. Apoteos (grekiska apothe'osis), förgudande, en ceremoni, genom vilken forntidens folk tilldelade en människa gudomlig rang. (källa)
  3. 2004 Kasper och Osis (Författarhuset). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.