Panasiatisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder panasiatisk, varianter, uttal och böjningar av panasiatisk

Panasiatisk synonym, annat ord för panasiatisk, vad betyder panasiatisk, förklaring, uttal och böjningar av panasiatisk.

Vad betyder och hur uttalas panasiatisk

Panasiatisk uttalas pan|asi|at|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av panasiatisk

Böjning (i positiv) panasiatisk en ~ + subst. panasiatiskt ett ~ + subst. panasiatiska den/det/de ~ + subst.

Panasiatisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet panasiatisk

  1. När man särskiljer rörelser centrerade kring Amitabha som en egen riktning inom buddhismen avser man i första hand det utbredda dyrkandet av Amitabha i Östasien. I en vidare bemärkelse syftar dock termen rena land-buddhism på en panasiatisk rörelse som oftast är integrerad i respektive lands mahayanabuddhism. Hängivenhet gentemot Amitabha har förekommit i alla länder där mahayana funnits. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.