Parallell Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder parallell, varianter, uttal och böjningar av parallell

Parallell synonym, annat ord för parallell, vad betyder parallell, förklaring, uttal och böjningar av parallell.

Vad betyder och hur uttalas parallell

Parallell uttalas parall|ell [-el´] och är ett adjektiv -t -a.

Parallell betyder:

Ordformer av parallell

Böjning (i positiv) parallell en ~ + subst. parallellt ett ~ + subst. parallella den/det/de ~ + subst.

Parallell är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Parallell på Engelska

 • parallel - parallel to the motorway, parallel streets, a parallel development
 • parallel - draw parallels between the 30s and the 60s

Hur används ordet parallell

 1. Huldra är ett väsen enligt norsk folktro. Hon är nära besläktad med skogsrået i södra Sverige. Huldra hör till huldrefolket, vilka motsvaras direkt av vittra i norra Sverige och är besläktade med vättarna i södra Sverige eller trollen i mellersta och norra Sverige. Ungefär som "de små under jorden" på Gotland tror man att huldrefolket lever under jorden och i allmänhet förblir osynliga. En parallell kan även dras till huldufólkið på Island. (källa)
 2. Häckling är ett moment vid beredning av spånadslin. Det innebär att linet dras upprepade gånger över piggar i häcklor med piggar i varierande täthet. Ändamålet är att parallell-lägga linfibrerna och avskilja blånorna. Fibrerna i det färdighäcklade linet har längder mellan 25 och 150 cm. (källa)
 3. Termen vann mark under 1980-talet som parallell till vänsterextremism och åsyftade då rörelser som ansågs motarbeta värden som demokrati, jämlikhet och lika rättigheter och på så vis påminna om reaktionära, konservativa krafter som motsatt sig införandet av ett samhälle byggt på dessa värden. Termen är problematisk eftersom det finns inslag av vänsterretorik hos vissa grupper som klassas som högerextremistiska och dessa kan ha starka inslag av antikapitalism. Vänsterretoriken innehåller ofta populistiskt betonade motsatsförhållanden, exempelvis välfärdsstat kontra invandring. En sådan framställning benämns inom forskningen som välfärdschauvinism. (källa)
 4. Banden som man kan se cirkulera i en gasjättes atmosfär parallell mot ekvatorn, som beror på de mot-cirkulerande strömmarna av material, kallas zoner och bälten. Zonerna är de ljusare banden, och de ligger på högre höjder i atmosfären. De har en intern uppvind och de är områden med högt tryck. Bältena är de mörkare banden, de är lägre ner i atmosfären, har en intern nervind och är områden med lågt tryck. Dessa mönster är lika de hög- och lågtrycksområden som finns på jorden men de har en annan struktur – latituda band som cirkulerar runt hela planeten, till skillnad mot små celler av tryck som det är på jorden. Detta verkar vara en följd av en snabb rotation och underliggande symmetri av planeten. Det finns inga oceaner eller landmassor som orsakar lokala upphettningar och rotationshastigheten är betydligt snabbare än den på jorden. Det finns dock mindre strukturer i atmosfären också: fläckar av olika storlekar och färger. På Jupiter finns den stora röda fläcken, den mest märkbara av fläckarna, och har funnits i minst 300 år. Dessa strukturer är enorma stormar. Några av dessa fläckar kan dessutom vara regnmoln. (källa)
 5. Kakaduorna skiljer sig morfologiska från andra papegojor genom sin upprätta fjäderkam på huvudet, de saknar en specifik textur på fjädrarna vilket resulterar i avsaknad av grönt och blått i fjäderdräkten. Vidare har de bland annat gallblåsa och på ländryggen finns det fläckar med puderdun som sitter i par. Andra typiska drag som dräktfärg, kroppsstorlek och ving- och näbbform har utvecklats genom parallell eller konvergent evolution. (källa)
 6. Komposant är inom matematik en av de vektorer som adderat bildar en resultatvektor (resultant). Det är vanligt att dela upp en vektorer i en ortogonal och en parallell komposant, även kallat normal- respektive tangentialkomposant. (källa)
 7. Inom geologin är konkordans benämning på parallell lagring i en skiktserie utan luckor i lagerföljden. (källa)
 8. Det tidigaste bildkonsttraktatet skrevs av Petrarca. Som främsta källa använde han Plinius d.ä. med tillägg av egna kritiska idéer, där han bl.a. skrev att skulpturen stod högre än måleriet och att han föredrog antikens målare framför de samtida. Under slutet av 1300-talet skrev Cennino Cennini Il libro dell'arte där han tog upp relationen mellan färg och teckning, personlig stil samt förhållandet mellan konsten och naturen. Cennini menade att konsten var parallell med naturen – inte identisk. Konsten framställde ting som inte fanns i naturen men på ett sätt som om de var en del av naturen. (källa)
 9. Europeisk musik och Afrikansk musik baserat på delade isometriska material, diatoniska skalor, samt polyfoni baserat på parallell ters, perfekt kvart, och perfekt kvint. (källa)
 10. Landet (Stephen R. Donaldson) - en fiktiv värld, parallell med vår egen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.