Personligen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder personligen, varianter, uttal och böjningar av personligen

Personligen synonym, annat ord för personligen, vad betyder personligen, förklaring, uttal och böjningar av personligen.

Synonym till personligen

Andra språk

Personligen på Engelska

 • personally

Hur används ordet personligen

 1. Handelsbolag drivs av två eller fler delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). (wikipedia.org)
 2. Idag är hummertina det enda tillåtna fiskeredskapet, i vilken man sedan ofta lägger en åtel/agn. Fiske med andra redskap, såsom ryssja, nät och kräftbur är förbjudet. Det är förbjudet att handplocka hummer, till exempel vid dykning. All hummer måste fångas med hummertina. Den som fiskar måste personligen både sätta ut och sedan vittja sina hummertinor. Att först sätta ut tinor och sedan låta en ställföreträdare vittja dem är alltså inte tillåtet. Efter fiske kan hummern förvaras levande i sump (en bur som ligger nedsänkt i vattnet inne vid bryggan) i väntan på försäljning/ätning. Däremot får sumpning inte användas perioden 10 maj - hummerpremiär. (wikipedia.org)
 3. Till huvudförhandlingen kallas domarna, och parterna (i brottmål oftast åklagaren och den eller de som misstänks för (brottet) ibland behöver inte parterna komma personligen. Den misstänkte kallas vid huvudförhandlingen för "den tilltalade". Domarna är vanligen fyra– en juristdomare (som är ordförande) och tre politiskt valda nämndemän. Ibland kan sammansättningen vara annorlunda, i brottmål till exempel med fyra eller två nämndemän eller en eller två juristdomare (dock alltid minst en juristdomare). I tvistemål är grundregeln att en eller tre juristdomare avgör målen men det finns undantag även här och i vissa tvistemål (till exempel familjemål) sitter även nämndemän i rätten. (wikipedia.org)
 4. Ett annat exempel är en privatperson som köper alkoholvaror i annat EG-land och som själv ordnar hemtransport på annat sätt än att personligen föra med sig varorna, till exempel genom att anlita ett transportföretag ska fylla i en blankett som sedan ska lämnas till skatteverket. (wikipedia.org)
 5. Exempel: Offentligt informationsmaterial om hälsa "interpellerar läsaren som en konsument som personligen ska sörja för sin kropp genom rätt val av livsstil. Genom att acceptera rollen som textens mottagare ansluter vi oss till den subjektsposition som interpelleringen har skapat. Därmed reproducerar vi konsumismens ideologi och oss själva som konsumenter i en konsumtionskultur". (s. 22) (wikipedia.org)
 6. En personlig intervju är när intervjuaren personligen träffar intervjupersonen. (wikipedia.org)
 7. Monarken företräds personligen av en guvernör (Lieutenant Governor / Lieutenant-gouverneur), vilken i praktiken endast har en ceremoniell roll. Högste företrädare på ön är annars en häradshövding (Bailiff / Bailli) som presiderar över öns parlament, och öns kungliga hovdomstol (Royal Court). Storbritannien sköter öns försvar och utrikespolitik. (wikipedia.org)
 8. Nu följer en nogsam genomgång av kandidatens liv med omsorgsfulla granskningar, vittnesförhör och allehanda kontroller. Dokumenten nagelfars, slutligen även av påven personligen. Om kandidaten anses ha utövat de kristna dygderna på ett synnerligen förtjänstfullt sätt och/eller anses ha lidit martyrdöden, tilldelas personen titeln venerabilis (latin ’vördnadsvärd’). (wikipedia.org)
 9. Enligt legenden hade detta plagg ursprungligen överlämnats till ordensgeneralen Stock av jungfru Maria, som personligen lovat att den som dog iklädd detta plagg inte skulle smaka den eviga elden. Dessa förespeglingar bidrog i betydande mån till karmeliternas framgångar, men uppammade också inom orden ett enastående övermod. Den alltmera slappnande kommunitetstukten framkallade också upprepade reformförsök, som gav upphov till olika kongregationer. (wikipedia.org)
 10. Ett konditori i Sjöbo som kallade bakverket "negerboll" anmäldes 2003 till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). Granskningen lades ned då anmälaren inte personligen blev kränkt. DO anser dock att namnet inte skall användas eftersom "ordet neger är starkt förknippat med slaveri, förtryck och brist på respekt för människors lika värde". (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.